CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.71.15 
Kodumajapidamises kasutatavad ventilaatorid ja ventilatsiooni- ning retsirkulatsiooni varikatted
28.25.20 
Ventilaatorid, v.a laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- või katuseventilaatorid
29.71.21 
Sisseehitatud elektrimootoriga elektromehaanilised kodumasinad
27.51.21 
Sisseehitatud elektrimootoriga elektromehaanilised kodumasinad
29.71.22 
Sisseehitatud elektrimootoriga pardlid, epilaatorid ja juukselõikusmasinad
27.51.22 
Sisseehitatud elektrimootoriga pardlid, epilaatorid ja juukselõikusmasinad
29.71.23 
Elektrotermilised juuksuriseadmed ja kätekuivatid; elektritriikrauad
27.51.23 
Elektrotermilised juuksuriseadmed ja kätekuivatid; elektritriikrauad
29.71.24 
Muud elektrotermilised seadmed
27.51.24 
Muud elektrotermilised seadmed
29.71.25 
Elektrilised kiir- või mahtboilerid ja sukelduskuumutid
27.51.25 
Elektrilised kiir- või mahtboilerid ja sukelduskuumutid
29.71.26 
Elektriseadmed ruumide kütmiseks või pinnase soojendamiseks
27.51.26 
Elektriseadmed ruumide kütmiseks või pinnase soojendamiseks
29.71.27 
Mikrolaineahjud
27.51.27 
Mikrolaineahjud
29.71.28 
Muud ahjud; elektripliidid ja -keeduplaadid; elektrigrillid ja -rösterid
27.51.28 
Muud ahjud; elektripliidid ja -keeduplaadid; elektrigrillid ja -röstrid
29.71.29 
Elektrikütteelemendid
27.51.29 
Elektrikütte regulaatorid
29.71.30 
Elektriliste kodumasinate osad
27.51.30 
Elektriliste kodumasinate osad
29.71.90 
Klassi 29.71 tööstuslike elektrimasinate paigaldus-, remondi- ja hooldusteenused
33.12.19 
Muude üldmasinate remondi ja hooldamise teenused
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Muude professionaalsete elektriseadmete remondi ja hooldamise teenused
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Muude üldmasinate ja -mehhanismide paigaldamise teenused
29.71.99 
Elektriliste kodumasinatega seotud tööstuslikud teenused
27.51.99 
Elektriliste kodumasinate tootmisega seotud allhanked
29.72.11 
Kodumajapidamises kasutatavad rauast, terasest või vasest mitteelektrilised toiduvalmistamisseadmed ja soojendusplaadid
27.52.11 
Mitteelektrilised kodumajapidamises kasutatavad rauast, terasest või vasest riistad toidu valmistamiseks ning soojendamiseks
29.72.12 
Muud gaaskütusel või nii gaaskütusel kui ka muul kütusel, vedel- või tahkekütusel töötavad kodumasinad
27.52.12 
Muud kodumasinad, mis toimivad gaaskütusel või nii gaaskütusel kui ka muul kütusel ja vedel- või tahkekütusel
29.72.13 
Mujal liigitamata rauast või terasest mitteelektrilised õhukuumendid ja kuuma õhu jaotusseadmed
27.52.13 
Mujal klassifitseerimata rauast või terasest mitteelektrilised õhukuumendid ja kuuma õhu jaotusseadmed
29.72.14 
Mitteelektrilised kiir- või mahtboilerid
27.52.14 
Mitteelektrilised kiir- või mahtboilerid
29.72.20 
Ahjude, pliitide, soojendusplaatide jms mitteelektriliste kodumasinate osad
27.52.20 
Ahjude, pliitide, soojendusplaatide jms mitteelektriliste kodumasinate osad
29.72.99 
Mitteelektriliste kodumasinatega seotud tööstuslikud teenused
27.52.99 
Mitteelektriliste kodumasinate tootmisega seotud allhanked
30.01.11 
Automaatkirjutusmasinad ja tekstitöötlusmasinad
28.23.11 
Kirjutusmasinad ja tekstitöötlusmasinad
30.01.12 
Muud kirjutusmasinad
28.23.11 
Kirjutusmasinad ja tekstitöötlusmasinad
30.01.13 
Kalkulaatorid ja raamatupidamismasinad, kassaaparaadid jms arvutusseadmega masinad
28.23.12 
Elektroonilised kalkulaatorid ja arvutusfunktsiooniga taskuformaadis seadmed, mis võimaldavad salvestada, taasesitada ja kuvada andmeid
28.23.13 
Code: 28.23.13 
Raamatupidamismasinad, kassaaparaadid, postifrankeerimismasinad, piletiautomaadid jms arvutusseadmega masinad
30.01.14 
Kirjutusmasinate ja kalkulaatorite osad ja tarvikud
28.23.24 
Kirjutusmasinate ja kalkulaatorite osad ja tarvikud
30.01.21 
Optilise süsteemiga või kontakttüüpi valgus- ja termokopeerseadmed
26.20.16 
Sisend- või väljundseadmed, mis sisaldavad või ei sisalda ühes ja samas korpuses mäluseadmeid
26.20.18 
Code: 26.20.18 
Seadmed, mis täidavad kahte või enamat järgmistest funktsioonidest: trükkimine, skaneerimine, paljundamine, faksi saatmine/vastuvõtmine
28.23.21 
Code: 28.23.21 
Optilise süsteemiga või kontakt-tüüpi valgus- ja termokopeerseadmed
30.01.22 
Ofsettrükimasinad, lehtedele, kontoris kasutatavad
28.23.22 
Kontoris kasutatavad poogen-ofsettrükimasinad
30.01.23 
Muud kontorimasinad
26.20.12 
Kassaaparaadid, sularahaautomaadid jms arvutiga või võrku ühendatavad seadmed
26.20.16 
Code: 26.20.16 
Sisend- või väljundseadmed, mis sisaldavad või ei sisalda ühes ja samas korpuses mäluseadmeid
28.23.23 
Code: 28.23.23 
Muud kontorimasinad
30.01.24 
Muude kontorimasinate osad ja tarvikud
28.23.25 
Muude kontorimasinate osad ja tarvikud
30.01.25 
Fotokopeerseadmete osad ja tarvikud
28.23.26 
Fotokopeerseadmete osad ja tarvikud
30.01.90 
Kontorimasinate paigaldusteenused
33.20.21 
Kontori- ja raamatupidamismasinate paigaldamise teenused
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Muude üldmasinate ja -mehhanismide paigaldamise teenused
30.01.99 
Kontorimasinate ja nende osadega seotud tööstuslikud teenused
28.23.91 
Kontori- ja raamatupidamismasinate (v.a arvutite ja nende välisseadmete) tootmise teenused
28.23.99 
Code: 28.23.99 
Kontorimasinate ja -seadmete (v.a arvutite ja nende välisseadmete) tootmisega seotud allhanked
30.02 
Arvutid ja muud andmetöötlusseadmed
33.13.19 
Professionaalsete elektroonikaseadmete remondi ja hooldamise teenused

Page 50/104  
Top