CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.21.12 
Mitteelektrilised tööstus- ja laboriahjud, k.a jäätmepõletusahjud, v.a pagariahjud
28.21.12 
Mitteelektrilised tööstus- ja laboriahjud, sh jäätmepõletusahjud, v.a pagariahjud
29.21.13 
Elektrilised tööstus- ja laboriahjud; induktsioon- ja dielektrilised kütteseadmed
28.21.13 
Elektrilised tööstus- ja laboriahjud; induktsioon- ja dielektrilised kütteseadmed
29.21.14 
Ahjude ja põletite osad
28.21.14 
Ahjude ja põletite osad
29.21.91 
Ahjude ja põletite paigaldusteenused
33.20.29 
Muude üldmasinate ja -mehhanismide paigaldamise teenused
29.21.92 
Ahjude ja põletite hooldus- ja remonditeenused
33.12.14 
Ahjude ja põletite remondi ja hooldamise teenused
29.21.99 
Ahjude ja põletitega seotud tööstuslikud teenused
28.21.99 
Ahjude ja põletite tootmisega seotud allhanked
29.22.11 
Mujal liigitamata talid ja tõstukid
28.22.11 
Mujal klassifitseerimata talid ja tõstukid
29.22.12 
Kaevandusšahtide kohal paiknevad tõstevintsid; spetsiaalvintsid allmaatöödeks; muud vintsid; kepslid
28.22.12 
Kaevandusšahtide kohal paiknevad tõstevintsid; spetsiaalvintsid allmaatöödeks; muud vintsid; kepslid
29.22.13 
Tungrauad; transpordivahendite tõstukid
28.22.13 
Tungrauad; transpordivahendite tõstukid
29.22.14 
Mastnoolkraanad; kraanad; mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid
28.22.14 
Mastnoolkraanad; kraanad; mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid
29.22.15 
Kahvellaadurid, muud veokid; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid
28.22.15 
Kahvellaadurid, muud veokid; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid
29.22.16 
Liftid, skipptõstukid, eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed
28.22.16 
Liftid, skipptõstukid, eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed
29.22.17 
Pneumaatilised jm pidevtoimega elevaatorid ning konveierid kaupade või materjalide jaoks
28.22.17 
Pneumaatilised jm pidevtoimega elevaatorid ning konveierid kaupade või materjalide jaoks
29.22.18 
Muud tõste-, teisaldus-, peale- või mahalaadimismehhanismid
28.22.18 
Muud tõste-, teisaldus-, peale- või mahalaadimismehhanismid
29.22.19 
Tõste- ja teisaldusseadmete osad
28.22.19 
Tõste- ja teisaldusseadmete osad
29.22.20 
Kraanade, ekskavaatorite jms seadmete kopad, kühvlid, greiferid ja haaratsid
28.22.20 
Kraanade, ekskavaatorite jms seadmete kopad, kühvlid, greiferid ja haaratsid
29.22.91 
Tõste- ja teisaldusseadmete, v.a liftide ja eskalaatorite paigaldusteenused
33.20.29 
Muude üldmasinate ja -mehhanismide paigaldamise teenused
29.22.92 
Tõste- ja teisaldusseadmete hooldus- ja remonditeenused
33.12.15 
Tõste- ja teisaldusseadmete remondi ja hooldamise teenused
29.22.99 
Tõste- ja teisaldusseadmetega seotud tööstuslikud teenused
28.22.99 
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmisega seotud allhanked
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Muud mujal klassifitseerimata paigaldustööd
29.23.11 
Soojusvahetid ning seadmed õhu ja muude gaaside veeldamiseks
28.25.11 
Soojusvahetid ning õhu ja muude gaaside veeldamise seadmed
29.23.12 
Kliimaseadmed
28.25.12 
Kliimaseadmed
29.23.13 
Külmutus- ja sügavkülmutusseadmed ning soojuspumbad, v.a kodumajapidamises kasutatavad seadmed
28.25.13 
Külmutus- ja sügavkülmutusseadmed ning soojuspumbad, v.a kodumajapidamises kasutatavad seadmed
29.23.14 
Mujal liigitamata seadmed ja aparaadid gaaside puhastamiseks või filtreerimiseks
28.25.14 
Mujal klassifitseerimata seadmed ja aparaadid gaaside puhastamiseks või filtreerimiseks
29.23.20 
Ventilaatorid, v.a laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- või katuseventilaatorid
28.25.20 
Ventilaatorid, v.a laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- või katuseventilaatorid
29.23.30 
Külmutus- ja sügavkülmutusseadmete ning soojuspumpade osad
28.25.30 
Külmutus- ja sügavkülmutusseadmete ning soojuspumpade osad
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Ainult või peamiselt pooljuhtplokkide, -plaatide, pooljuhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste või kuvarite tootmiseks kasutatavate masinate ja seadmete osad
29.23.91 
Tööstuslike jahutus- ja ventilatsiooniseadmete paigaldusteenused
33.20.29 
Muude üldmasinate ja -mehhanismide paigaldamise teenused
29.23.92 
Tööstuslike jahutus- ja ventilatsiooniseadmete hooldus- ja remonditeenused
33.12.18 
Tööstuslike jahutus- ja ventilatsiooniseadmete remondi ja hooldamise teenused
29.23.99 
Tööstuslike jahutus- ja ventilatsiooniseadmetega seotud tööstuslikud teenused
28.25.99 
Tööstuslike jahutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmisega seotud allhanked
29.24.11 
Generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid; atsetüleengaasigeneraatorid jms; destilleerimis- või rektifikatsiooniseadmed
28.29.11 
Generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid; atsetüleenigeneraatorid jms; destilleerimis- või rektifikatsiooniseadmed
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Süstlad, nõelad, kateetrid, kanüülid jms riistad; mujal klassifitseerimata oftalmoloogilised jm instrumendid ja seadmed
29.24.12 
Seadmed ja aparaadid vedelike puhastamiseks või filtreerimiseks
28.29.12 
Vedelike puhastamise või filtreerimise seadmed ja aparaadid
29.24.13 
Sisepõlemismootorite õli-, kütuse- ja õhufiltrid
28.29.13 
Sisepõlemismootorite õli-, kütuse- ja õhufiltrid
29.24.21 
Seadmed pudelite ning muude mahutite pesuks, täitmiseks, pakendamiseks või pakkimiseks
28.29.21 
Pudelite ning muude mahutite pesemise, täitmise, pakendamise või pakkimise seadmed
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Süstlad, nõelad, kateetrid, kanüülid jms riistad; mujal klassifitseerimata oftalmoloogilised jm instrumendid ja seadmed
29.24.22 
Kaalud inimeste kaalumiseks ja majapidamiskaalud; kaalud kaupade pidevkaalumiseks konveierliinidel; teatud massile reguleeritud kaalud ja seadmed teatud massiga materjalihulga doseerimiseks
28.29.31 
Tööstuskaalud; kaalud kaupade pidevkaalumiseks konveierliinidel; teatud massile reguleeritud kaalud ja seadmed teatud massiga materjalihulga doseerimiseks
28.29.32 
Code: 28.29.32 
Kaalud inimeste kaalumiseks ja majapidamiskaalud
29.24.23 
Mujal liigitamata kaalumisseadmed
28.29.39 
Muud kaalumis- ja mõõteseadmed
29.24.24 
Tulekustutid, pihustuspüstolid, liiva- ja aurujoapritsid jms mehaanilised seadmed, v.a põllumajanduses kasutatavad
28.29.22 
Tulekustutid, pihustuspüstolid, auru- ja liivapritsid jms mehaanilised seadmed, v.a põllumajanduses kasutatavad

Page 44/104  
Top