CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
24.15.50 
Mineraalsed või keemilised kaaliumväetised
20.15.52 
Kaaliumsulfaat
20.15.59 
Code: 20.15.59 
Muud kaaliumväetised
24.15.60 
Mujal liigitamata loomsed või taimsed väetised
20.15.80 
Mujal klassifitseerimata loomse või taimse päritoluga väetised
24.15.70 
Naatriumnitraat
20.15.60 
Naatriumnitraat
24.15.80 
Mujal liigitamata väetised
20.15.71 
Väetised, mis sisaldavad kolme toitainet — lämmastikku, fosforit ja kaaliumi
20.15.72 
Code: 20.15.72 
Diammooniumvesinikortofosfaat (diammooniumfosfaat)
20.15.73 
Code: 20.15.73 
Monoammooniumfosfaat
20.15.74 
Code: 20.15.74 
Väetised, mis sisaldavad kahte toitainet: lämmastikku ja fosforit
20.15.75 
Code: 20.15.75 
Väetised, mis sisaldavad kahte toitainet: fosforit ja kaaliumi
20.15.79 
Code: 20.15.79 
Mujal klassifitseerimata mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad vähemalt kahte toitainet (lämmastikku, fosforit, kaaliumi)
24.15.99 
Väetiste ja lämmastikühendite tootmisega seotud tööstuslikud teenused
20.15.99 
Väetiste ja lämmastikuühendite tootmisega seotud allhanked
24.16.10 
Etüleeni polümeerid algkujul
20.16.10 
Etüleeni polümeerid algkujul
24.16.20 
Stüreeni polümeerid algkujul
20.16.20 
Stüreeni polümeerid algkujul
24.16.30 
Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide polümeerid algkujul
20.16.30 
Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide polümeerid algkujul
24.16.40 
Polüeetrid ja polüestrid; polükarbonaadid, alküüd- ja epoksüvaigud
20.16.40 
Polüatsetaalid, muud polüeetrid ja epoksüvaigud algkujul; polükarbonaadid, alküüdvaigud, polüallüülestrid ja muud polüestrid algkujul
24.16.51 
Propüleeni või muude olefiinide polümeerid algkujul
20.16.51 
Propüleeni või muude olefiinide polümeerid algkujul
24.16.52 
Vinüülatsetaadi või muude vinüülestrite polümeerid ja muud vinüülpolümeerid algkujul
20.16.52 
Vinüülatsetaadi või muude vinüülestrite polümeerid ja muud vinüülpolümeerid algkujul
24.16.53 
Akrüülpolümeerid algkujul
20.16.53 
Akrüülpolümeerid algkujul
24.16.54 
Polüamiidid algkujul
20.16.54 
Polüamiidid algkujul
24.16.55 
Karbamiidvaigud, tiokarbamiidvaigud ja melamiinvaigud algkujul
20.16.55 
Karbamiidvaigud, tiokarbamiidvaigud ja melamiinvaigud algkujul
24.16.56 
Muud aminovaigud, fenoolvaigud ja polüuretaanid algkujul
20.16.56 
Muud aminovaigud, fenoolvaigud ja polüuretaanid algkujul
24.16.57 
Silikoonid algkujul
20.16.57 
Silikoonid algkujul
24.16.58 
Muud mujal liigitamata plastid algkujul
20.16.59 
Muud mujal klassifitseerimata plastid algkujul
24.16.60 
Plastijäätmed, -lõikmed ja -puru
38.11.55 
Plastijäätmed
24.16.99 
Algkujul plastide tootmisega seotud tööstuslikud teenused
20.16.99 
Algkujul plastide tootmisega seotud allhanked
24.17.10 
Sünteeskautšuk
20.17.10 
Sünteeskautšuk algkujul
24.17.99 
Algkujul sünteeskautšuki tootmisega seotud tööstuslikud teenused
20.17.99 
Algkujul sünteeskautšuki tootmisega seotud allhanked
24.20.11 
Insektitsiidid ja akaritsiidid
20.20.11 
Insektitsiidid
24.20.12 
Herbitsiidid
20.20.12 
Herbitsiidid
24.20.13 
Idanemist takistavad vahendid ja taimekasvuregulaatorid
20.20.13 
Idanemist takistavad vahendid ja taimekasvuregulaatorid
24.20.14 
Desinfektsioonivahendid
20.20.14 
Desinfektsioonivahendid
24.20.15 
Fungitsiidid, rodentitsiidid jms tooted
20.20.15 
Fungitsiidid
20.20.19 
Code: 20.20.19 
Muud taimekaitsevahendid ja muud agrokeemiatooted
24.20.99 
Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmisega seotud tööstuslikud teenused
20.20.99 
Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmisega seotud allhanked
24.30.11 
Akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud värvid ja lakid vesikeskkonnas
20.30.11 
Akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud värvid ja lakid vesikeskkonnas
24.30.12 
Polüestrite, akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud värvid ja lakid mittevesikeskkonnas; lahused
20.30.12 
Polüestrite, akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud värvid ja lakid mittevesikeskkonnas; lahused
24.30.21 
Valmis pigmendid, hägustid ja värvid, klaasjad emailid ja glasuurid, angoobid jms ained; klaasfritt
20.30.21 
Valmis pigmendid, hägustid ja värvid, klaasjad emailid ja glasuurid, angoobid, vedelad läikelakid jms; klaasfritt
24.30.22 
Muud värvid ja lakid; valmis-sikatiivid
20.30.22 
Muud värvid ja lakid; valmissikatiivid
24.30.23 
Kunstniku-, õppe- ja plakativärvid, toonimis- ja harrastusvärvid jms
20.30.23 
Kunstniku-, õppe- ja plakativärvid, toonimis- ja harrastusvärvid jms
24.30.24 
Trükivärv
20.30.24 
Trükivärv

Page 28/104  
Top