CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
23.30.90 
Radioaktiivsete jäätmete töötlemisteenused
20.13.14 
Tuumareaktorite kiiritamata kütuseelemendid (kassetid)
24.46.99 
Code: 24.46.99 
Töödeldud tuumakütuse tootmisega seotud allhanked
38.22.11 
Code: 38.22.11 
Tuumajäätmete töötlemise teenused
38.22.21 
Code: 38.22.21 
Tuumajäätmete kõrvaldamise teenused
24.11.11 
Vesinik, argoon, väärisgaasid, lämmastik ja hapnik
20.11.11 
Vesinik, argoon, väärisgaasid, lämmastik ja hapnik
24.11.12 
Süsinikdioksiid jm mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid
20.11.12 
Süsinikdioksiid jms mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid
24.11.13 
Vedel- ja suruõhk
20.11.13 
Veeldatud õhk ja suruõhk
24.11.99 
Tööstusgaaside tootmisega seotud tööstuslikud teenused
20.11.99 
Tööstusgaaside tootmisega seotud allhanked
24.12.11 
Tsinkoksiid ja -peroksiid; titaanoksiid
20.12.11 
Tsinkoksiid ja -peroksiid; titaanoksiid
24.12.12 
Kroom-, mangaan-, plii- ja vaskoksiidid ning -hüdroksiidid
20.12.12 
Kroom-, mangaan-, plii- ja vaskoksiidid ning -hüdroksiidid
24.12.13 
Muud metallioksiidid, -hüdroksiidid ja -peroksiidid
20.12.19 
Muud metallioksiidid, -hüdroksiidid ja -peroksiidid
24.12.21 
Orgaanilised sünteesvärvained ja värvlakid ning nende baasil valmistatud preparaadid
20.12.21 
Sünteetilis-orgaanilised värvained ja värvipigmendid ning nende baasil valmistatud preparaadid; fluorestsentsvalgenditena või luminofooridena kasutatavad orgaanilise sünteesi produktid; värvlakid ja nende baasil valmistatud preparaadid
24.12.22 
Taimse päritoluga parkaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; taimsed või loomsed värvained
20.12.22 
Taimsed parkimisekstraktid; tanniinid ja nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid; taimse või loomse päritoluga värvained
24.12.23 
Orgaanilised ja anorgaanilised sünteesparkained; parkimispreparaadid
20.12.23 
Orgaanilised sünteesparkained; anorgaanilised parkained; parkimispreparaadid; ensüümipreparaadid eelparkimiseks
24.12.24 
Mujal liigitamata värvained; luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted
20.12.24 
Mujal klassifitseerimata värvained; luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted
24.12.99 
Värvainete ja pigmentide tootmisega seotud tööstuslikud teenused
20.12.99 
Värvainete ja pigmentide tootmisega seotud allhanked
24.13.11 
Metalloidid
20.13.21 
Mittemetallid
24.13.12 
Mittemetallide ühendid halogeenide ja väävliga
20.13.22 
Mittemetallide ja halogeenide ning mittemetallide ja väävli ühendid
24.13.13 
Leelismetallid või leelismuldmetallid; haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium; elavhõbe
20.13.23 
Leelismetallid või leelismuldmetallid; haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium; elavhõbe
24.13.14 
Vesinikkloriid; ooleum; difosforpentaoksiid; muud anorgaanilised happed; räni- ja vääveldioksiid
20.13.24 
Vesinikkloriid; ooleum; difosforpentaoksiid; muud anorgaanilised happed; räni- ja vääveldioksiid
24.13.15 
Oksiidid, peroksiidid ja hüdroksiidid; hüdrasiin ja hüdroksüülamiin ning nende anorgaanilised soolad
20.13.25 
Oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid; hüdrasiin ja hüdroksülamiin ja nende anorgaanilised soolad
24.13.21 
Metallhalogeniidid
20.13.31 
Metallhalogeniidid
24.13.22 
Hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid
20.13.32 
Hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid
24.13.31 
Sulfiidid, sulfitid ja sulfaadid
20.13.41 
Sulfiidid, sulfitid ja sulfaadid
24.13.32 
Fosfinaadid, fosfonaadid, fosfaadid ja polüfosfaadid;
20.13.42 
Fosfinaadid, fosfonaadid, fosfaadid ja polüfosfaadid ja nitraadid (v.a kaalium)
24.13.33 
Karbonaadid
20.13.43 
Karbonaadid
24.13.41 
Oksometall- või peroksometallhapete soolad; kolloidsed väärismetallid
20.13.51 
Oksometall- või peroksometallhapete soolad; kolloidsed väärismetallid
24.13.42 
Muud mujal liigitamata anorgaanilised ühendid, sh destilleeritud vesi; amalgaamid, v.a väärismetallide amalgaamid
20.13.52 
Muud mujal klassifitseerimata anorgaanilised ühendid, sh destilleeritud vesi; amalgaamid, v.a väärismetallide amalgaamid
24.13.51 
Mujal liigitamata isotoobid ja nende ühendid
20.13.61 
Mujal klassifitseerimata isotoobid ja nende ühendid (sh raske vesi)
24.13.52 
Tsüaniidid, tsüaniidoksiidid ja komplekstsüaniidid; fulminaadid, tsüanaadid ja tiotsüanaadid; silikaadid; boraadid; perboraadid; muud anorgaaniliste hapete või peroksühapete soolad
20.13.62 
Tsüaniidid, tsüaniidoksiidid ja komplekstsüaniidid; fulminaadid, tsüanaadid ja tiotsüanaadid; silikaadid; boraadid; perboraadid; muud anorgaaniliste hapete või peroksohapete soolad
24.13.53 
Vesinikperoksiid
20.13.63 
Vesinikperoksiid
24.13.54 
Fosfiidid; karbiidid; hüdriidid; nitriidid; asiidid; silitsiidid ja boriidid
20.13.64 
Fosfiidid; karbiidid; hüdriidid; nitriidid; asiidid; silitsiidid ja boriidid
24.13.55 
Haruldaste muldmetallide, ütriumi või skandiumi ühendid
20.13.65 
Haruldaste muldmetallide, ütriumi või skandiumi ühendid
24.13.56 
Rafineeritud väävel, v.a sublimeeritud, sadestatud ja kolloidne väävel
20.13.66 
Väävel, v.a sublimeeritud, sadestatud ja kolloidväävel
24.13.57 
Põletatud rauapüriidid
20.13.67 
Põletatud rauapüriidid
24.13.58 
Piesoelektriline kvarts; muud tehislikud või taastatud vääris- või poolvääriskivid, töötlemata
20.13.68 
Piesoelektriline kvarts; muud töötlemata tehislikud või taastatud vääris- või poolvääriskivid
24.13.99 
Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmisega seotud tööstuslikud teenused
20.13.99 
Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmisega seotud allhanked
24.14.11 
Atsüklilised süsivesinikud
20.14.11 
Atsüklilised süsivesinikud
24.14.12 
Tsüklilised süsivesinikud
20.14.12 
Tsüklilised süsivesinikud
24.14.13 
Atsükliliste süsivesinike klooritud derivaadid
20.14.13 
Atsükliliste süsivesinike klooritud derivaadid

Page 26/104  
Top