CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
20.51.14 
Puitraamid maalidele, fotodele, peeglitele jms esemetele ning muud puittooted
32.99.59 
Mitmesugused muud mujal klassifitseerimata tooted
20.51.90 
Mujal liigitamata puittoodete remondi- ja hooldusteenused
33.19.10 
Muude seadmete remondi teenused
20.51.99 
Muude puittoodete tootmisega seotud tööstuslikud teenused
16.29.99 
Muude puittoodete, korgist, õlgedest ja punumismaterjalidest toodete tootmisega seotud allhanked
20.52.11 
Looduslik kork, eemaldatud väliskihiga või jämedalt tükeldatud või plokkide, plaatide, tahvlite või ribadena; purustatud, granuleeritud või jahvatatud kork; korgijäätmed
16.29.21 
Looduslik kork, eemaldatud väliskihiga või jämedalt tükeldatud või plokkide, plaatide, tahvlite või ribadena; purustatud, granuleeritud või jahvatatud kork; korgijäätmed
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused
20.52.12 
Looduslikust korgist tooted
16.29.22 
Looduslikust korgist tooted
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused
20.52.13 
Aglomeeritud korgist plokid, plaadid, tahvlid ja ribad, iga kujuga klotsid, silindrid
16.29.23 
Aglomeeritud korgist plokid, plaadid, tahvlid ja ribad, mis tahes kujuga klotsid, silindrid
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Kaitsepeakatted ja muud kaitsetooted
20.52.14 
Aglomeeritud kork; mujal liigitamata aglomeeritud korgist tooted
16.29.24 
Aglomeeritud kork; mujal klassifitseerimata aglomeeritud korgist tooted
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused
20.52.15 
Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised
16.29.25 
Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused
20.52.99 
Korgist, õlgedest ja punumismaterjalidest toodete tootmisega seotud tööstuslikud teenused
16.29.99 
Muude puittoodete, korgist, õlgedest ja punumismaterjalidest toodete tootmisega seotud allhanked
21.11.11 
Puidutselluloosi keemiliselt töödeldavad liigid
17.11.11 
Puidutselluloosi keemiliselt töödeldavad liigid
21.11.12 
Naatron- või sulfaattselluloos puidust, v.a keemiliselt töödeldavad liigid
17.11.12 
Puidust naatron- või sulfaattselluloos, v.a keemiliselt töödeldavad liigid
21.11.13 
Sulfittselluloos puidust, v.a keemiliselt töödeldavad liigid
17.11.13 
Puidust sulfittselluloos, v.a keemiliselt töödeldavad liigid
21.11.14 
Puitmass; pooltselluloos; kiumass kiulisest tselluloosmaterjalist, v.a kiumass puidust
17.11.14 
Puitmass; pooltselluloos; tselluloos kiulisest tselluloosmaterjalist, v.a puidust
21.11.99 
Tselluloosi tootmisega seotud tööstuslikud teenused
17.11.99 
Tselluloosi tootmisega seotud allhanked
21.12.11 
Ajalehepaber, rullides või lehtedena
17.12.11 
Ajalehepaber rullis või lehtedena
21.12.12 
Käsitsi valmistatud paber ja papp
17.12.12 
Käsitsi valmistatud paber ja papp
21.12.13 
Paber ja papp kasutamiseks valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alusena; kopeerpaberi aluspaber; tapeedialuspaber
17.12.13 
Valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alusena kasutatav paber ja papp; söepaberi aluspaber; tapeedi aluspaber
21.12.14 
Muu paber ja papp
17.12.14 
Muu paber või papp graafilisteks töödeks
21.12.21 
Tualettpaber ja kosmeetiliste salvrätikute paber, käterätiku- ja salvrätikupaber, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas
17.12.20 
Tualettpaber ja kosmeetiliste salvrätikute paber, käterätiku- ja salvrätikupaber, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas
21.12.22 
Pealistamata kraftlainer
17.12.31 
Pleegitamata ja pealistamata kraftlainer
17.12.32 
Code: 17.12.32 
Valge pinnaga kraftlainer; pealistatud kraftlainer
21.12.23 
Muu pealistamata jõupaber ja -papp; kotijõupaber, kokkuvolditud või kortsutatud
17.12.41 
Pinnakatteta jõupaber; kotijõupaber, krepitud või kortsutatud
17.12.51 
Code: 17.12.51 
Seest hall pinnakatteta papp
17.12.59 
Code: 17.12.59 
Muu pinnakatteta papp
21.12.24 
Lainestuspaber, rullides või lehtedena
17.12.33 
Pooltselluloosist lainestuspaber
17.12.34 
Code: 17.12.34 
Ringlusse võetud lainestuspaber ja muu lainestuspaber
21.12.25 
Testlainerpaber ja -papp, pealistamata
17.12.35 
Testlainer (ringlusse võetud lainer)
21.12.30 
Muu pealistamata paber ja papp; mõõtu lõikamata sigaretipaber
17.12.42 
Sulfit-pakkepaber ja muu pinnakatteta paber (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks kasutatav paber)
17.12.43 
Code: 17.12.43 
Filterpaber ja -papp; viltpaber
17.12.44 
Code: 17.12.44 
Mõõtu lõikamata, raamatuks voltimata, toruks vormimata sigaretipaber
21.12.40 
Taimne pärgament, rasvakindlad paberid, kalkad, pärgamiin jm läikega läbipaistvad või poolläbipaistvad paberid
17.12.60 
Taimne pärgament, rasvakindel paber, kalka, pärgamiin jm läikega läbipaistev või poolläbipaistev paber
21.12.51 
Kihiline paber ja papp, pinnakatte või immutuseta
17.12.71 
Pinnakatte või immutuseta kihiline paber ja papp
21.12.52 
Mujal liigitamata paber ja papp, kokkuvolditid, kortsutatud, surutrükiga või perforeeritud
17.12.72 
Krepitud, kortsutatud, surutrükiga või perforeeritud paber ja papp
21.12.53 
Kirjutamiseks, trükkimiseks jm graafilisteks töödeks kasutatav paber ja papp, kaetud kaoliini vm anorgaanilise ainega
17.12.73 
Kirjutamiseks, trükkimiseks jm graafilisteks töödeks kasutatav paber ja papp, kaetud kaoliini vm anorgaanilise ainega

Page 21/104  
Top