CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
20.10.32 
Raudteede ja trammiteede puitliiprid, immutatud
16.10.99 
Saetud ja hööveldatud puidu tootmisega seotud allhanked
20.10.40 
Saepuru ja puidujäätmed
38.11.59 
Muud mujal klassifitseerimata taaskasutatavad tavajäätmed
20.10.90 
Puiduimmutusteenused
16.10.91 
Puidu kuivatamise, immutamise ja keemilise töötlemise teenused
20.20.11 
Vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest
16.21.11 
Bambusest vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal
16.21.12 
Code: 16.21.12 
Muu vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Spoonitud tahvlite ja puidupõhiste paneelide tootmisega seotud allhanked
20.20.12 
Muu vineer, spoonitud paneelid jms liimpuit
16.21.12 
Muu vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Spoonitud tahvlite ja puidupõhiste paneelide tootmisega seotud allhanked
20.20.13 
Puitlaastplaadid jms plaadid puidust või muust puitmaterjalist
16.21.13 
Puidust või muust puitmaterjalist puitlaastplaadid jms plaadid
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Spoonitud tahvlite ja puidupõhiste paneelide tootmisega seotud allhanked
20.20.14 
Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist
16.21.14 
Puidust või muust puitmaterjalist puitkiudplaadid
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Spoonitud tahvlite ja puidupõhiste paneelide tootmisega seotud allhanked
20.20.15 
Plaatide ja tahvlite viimistlusteenused
16.21.91 
Plaatide ja paneelide viimistlemise teenused
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Spoonitud tahvlite ja puidupõhiste paneelide tootmisega seotud allhanked
20.20.21 
Spoon ja spoonilehed vineeri vamistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6mm
16.21.21 
Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonhööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Spoonitud tahvlite ja puidupõhiste paneelide tootmisega seotud allhanked
20.20.22 
Presspuit plokkide, plaatide, prusside või profiilvormidena
16.21.22 
Presspuit plokkide, plaatide, prusside või profiilvormidena
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Spoonitud tahvlite ja puidupõhiste paneelide tootmisega seotud allhanked
20.30.11 
Puidust aknad, aknaprofiilidest klaasuksed ja nende raamid, uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud
16.23.11 
Puidust aknad, Prantsuse aknad (klaasuksed) ja nende raamid, uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud
20.30.12 
Puidust parketikilbid, puitraketis betoneerimistöödeks, katusesindlid ja katuselaastud
16.22.10 
Kilpparkett
16.22.99 
Code: 16.22.99 
Kilpparketi tootmisega seotud allhanked
16.23.12 
Code: 16.23.12 
Puitraketis betoneerimistöödeks, puidust katusesindlid ja katuselaastud
20.30.13 
Mujal liigitamata puidust tisleri- ja puusepatooted
16.23.19 
Mujal klassifitseerimata puidust ehituspuusepa- ja tisleritooted
20.30.20 
Kokkupandavad puitehitised
16.23.20 
Kokkupandavad puitehitised
20.30.90 
Omavalmistatud puidust tisleri- ja puusepatoodete ning omavalmistatud kokkupandavate puitehitiste paigaldamine (püstitamine)
43.32.10 
Tisleritoodete paigaldus
43.91.11 
Code: 43.91.11 
Katusefermitööd
20.30.99 
Puidust tisleri- ja puusepatoodete tootmisega seotud tööstuslikud teenused
16.23.99 
Muude puidust ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmisega seotud allhanked
20.40.11 
Puitalused, äärtega puitalused jm puidust kaubaalused
16.24.11 
Puitalused, äärtega puitalused jms kaubaalused
20.40.12 
Muu puittaara ja selle osad
16.24.12 
Puittünnid jm puidust püttsepatooted
16.24.13 
Code: 16.24.13 
Muu puittaara ja selle osad
20.40.90 
Puittaara ja puitaluste remondi- ja hooldusteenused
33.19.10 
Muude seadmete remondi teenused
20.40.99 
Puittaara tootmisega seotud tööstuslikud teenused
16.24.99 
Puittaara tootmisega seotud allhanked
20.51.11 
Puidust tööriistad, nende korpused ja käepidemed, pintslite ja harjade puitosad ja -käepidemed, puidust saapa- ja kingaliistud ning -toed
16.29.11 
Puidust tööriistad, tööriistade korpused ja käepidemed, pintslite ja harjade puitosad ja -käepidemed; puidust piibutoorikud, puidust saapa- ja kingaliistud ning -toed
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused
20.51.12 
Puidust lauanõud ja kööginõud
16.29.12 
Puidust lauanõud ja köögitarbed
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused
20.51.13 
Puitmarketrii ja -intransia, puitkastikesed juveeltoodete või terariistade hoidmiseks, puidust kujukesed jm dekoratiivesemed
16.29.13 
Puitmarketrii ja -intarsia, puidust juveeli-, terariista- jms karbid, kujukesed ja muud dekoratiivesemed
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused
20.51.14 
Puitraamid maalidele, fotodele, peeglitele jms esemetele ning muud puittooted
16.29.14 
Maalide, fotode, peeglite jms esemete puitraamid ning muud puittooted
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused

Page 20/104  
Top