CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
51.47.14 
Põrandakatete hulgikaubandusteenused
46.73.18 
Põrandakatete (v.a vaibad) hulgimüügi teenused
51.47.15 
Mujal liigitamata majapidamistarvete ja -seadmete hulgikaubandusteenused
46.49.19 
Mujal klassifitseerimata majatarvete ja -riistade hulgimüügi teenused
51.47.21 
Raamatute, ajakirjade ja ajalehtede hulgikaubandusteenused
46.49.21 
Raamatute hulgimüügi teenused
46.49.22 
Code: 46.49.22 
Ajakirjade ja ajalehtede hulgimüügi teenused
51.47.22 
Kirjatarvete hulgikaubandusteenused
46.49.23 
Kirjatarvete hulgimüügi teenused
51.47.31 
Muusikariistade ja partituuride hulgikaubandusteenused
46.49.31 
Muusikariistade hulgimüügi teenused
51.47.32 
Foto- ja optikatarvete hulgikaubandusteenused
46.43.14 
Foto- ja optikakaupade hulgimüügi teenused
51.47.33 
Mängude ja mänguasjade hulgikaubandusteenused
46.49.32 
Mängude ja mänguasjade hulgimüügi teenused
51.47.34 
Kellade ja juveeltoodete hulgikaubandusteenused
46.48.10 
Kellade ja ehete hulgimüügi teenused
51.47.35 
Spordikaupade, k.a jalgrataste hulgikaubandusteenused
46.49.33 
Spordikaupade (sh jalgrataste) hulgimüügi teenused
51.47.36 
Nahktoodete ja reisitarvete hulgikaubandusteenused
46.49.34 
Nahakaupade ja reisitarvete hulgimüügi teenused
51.47.37 
Mitmesuguste mujal liigitamata tarbekaupade hulgikaubandusteenused
46.49.35 
Markide ja müntide hulgimüügi teenused
46.49.36 
Code: 46.49.36 
Meenete ja kunstiteoste hulgimüügi teenused
46.49.39 
Code: 46.49.39 
Muude mujal klassifitseerimata tarbekaupade hulgimüügi teenused
51.51.11 
Tahkekütuse hulgikaubandusteenused
46.71.11 
Tahkekütuste hulgimüügi teenused
51.51.12 
Mootoribensiini, k.a lennukibensiini hulgikaubandusteenused
46.71.12 
Mootoribensiini, sh lennukibensiini hulgimüügi teenused
51.51.13 
Muu vedel- ja gaaskütuse jms toodete hulgikaubandusteenused
46.71.13 
Muude vedel- ja gaaskütuste ja nendega seotud toodete hulgimüügi teenused
51.52.11 
Rauamaakide hulgikaubandusteenused
46.72.11 
Rauamaagi hulgimüügi teenused
51.52.12 
Muude maakide kui rauamaakide hulgikaubandusteenused
46.72.12 
Maakide, v.a rauamaagi hulgimüügi teenused
51.52.21 
Algkujul raua ja terase hulgikaubandusteenused
46.72.13 
Esmasvormidena raua ja terase hulgimüügi teenused
51.52.22 
Algkujul muude metallide kui raua hulgikaubandusteenused
46.72.14 
Esmasvormidena metallide, v.a esmasvormidena raua hulgimüügi teenused
51.53.11 
Toorpuidu hulgikaubandusteenused
46.73.11 
Toorpuidu hulgimüügi teenused
51.53.12 
Puidu esmatöötlemisel saadud toodete hulgikaubandusteenused
46.73.12 
Puidu esmatöötlustoodete hulgimüügi teenused
51.53.21 
Sanitaarseadmete hulgikaubandusteenused
46.73.13 
Sanitaarseadmete hulgimüügi teenused
51.53.22 
Värvide ja lakkide hulgikaubandusteenused
46.73.14 
Värvide ja lakkide hulgimüügi teenused
51.53.23 
Lehtklaasi hulgikaubandusteenused
46.73.15 
Lehtklaasi hulgimüügi teenused
51.53.24 
Muude ehitusmaterjalide hulgikaubandusteenused
46.73.16 
Muude ehitusmaterjalide hulgimüügi teenused
51.54.11 
Rauakaupade hulgikaubandusteenused
46.74.11 
Rauakaupade hulgimüügi teenused
51.54.12 
Veevarustus- ja kütteseadmete ning -tarvikute hulgikaubandusteenused
46.74.12 
Veevarustus- ja kütteseadmete ning -tarvikute hulgimüügi teenused
51.54.13 
Käsi-tööriistade hulgikaubandusteenused
46.74.13 
Käsi-tööriistade hulgimüügi teenused
51.55.11 
Väetiste ja agrokeemiatoodete hulgikaubandusteenused
46.75.11 
Väetiste ja agrokeemiatoodete hulgimüügi teenused
51.55.12 
Tehisvaikude ja algkujul plastide hulgikaubandusteenused
46.76.13 
Esmavormidena plasti ja kummi hulgimüügi teenused
51.55.13 
Muude tööstuskemikaalide hulgikaubandusteenused
46.75.12 
Tööstuskemikaalide hulgimüügi teenused
51.56.11 
Paberi ja papi hulgikaubandusteenused
46.76.11 
Paberi ja papi hulgimüügi teenused
51.56.12 
Tekstiilkiudude hulgikaubandusteenused
46.76.12 
Tekstiilkiudude hulgimüügi teenused
51.56.13 
Mujal liigitamata vahesaaduste, v.a põllumajanduslike vahesaaduste hulgikaubandusteenused
46.76.19 
Mujal klassifitseerimata vahesaaduste, v.a põllumajanduslike vahesaaduste hulgimüügi teenused
51.57.10 
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandusteenused
46.77.10 
Jäätmete ja jääkide hulgimüügi teenused
51.81.11 
Puidutööpinkide hulgikaubandusteenused
46.62.11 
Puidutööpinkide hulgimüügi teenused
51.81.12 
Metallitööpinkide hulgikaubandusteenused
46.62.12 
Metallitööpinkide hulgimüügi teenused
51.81.13 
Muu materjali töötlemiseks mõeldud tööpinkide hulgikaubandusteenused
46.62.19 
Muu materjali töötlemiseks mõeldud tööpinkide hulgimüügi teenused

Page 74/104  
Top