CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.51.13 
Hallmalmivaluteenused
24.51.13 
Hallmalmivaluteenused
27.52.10 
Terasevaluteenused
24.52.10 
Terasevaluteenused
27.53.10 
Kergmetallivaluteenused
24.53.10 
Kergmetallivaluteenused
27.54.10 
Muude mitteraudmetallide valu teenused
24.54.10 
Muude mitteraudmetallide valu teenused
28.11.10 
Kokkupandavad metallehitised
25.11.10 
Kokkupandavad metallehitised
28.11.21 
Rauast või terasest sillad ja sillasektsioonid
25.11.21 
Rauast või terasest sillad ja sillasektsioonid
28.11.22 
Rauast või terasest tornid ja sõrestikmastid
25.11.22 
Rauast või terasest tornid ja sõrestikmastid
28.11.23 
Muud rauast, terasest või alumiiniumist konstruktsioonid ja nende osad, tahvlid, vardad, profiilid jms
24.33.30 
Pinnatud teraslehtedest kihilised paneelid
25.11.23 
Code: 25.11.23 
Muud raud-, teras- või alumiiniumkonstruktsioonid ja nende -osad, -tahvlid, -vardad, -profiilid jms
28.11.91 
Omavalmistatud metallkonstruktsioonide paigaldamine (püstitamine)
43.99.50 
Teraskarkasside püstitamine
28.11.92 
Metallkonstruktsioonide remondi- ja hooldusteenused
33.11.11 
Metallkonstruktsioonide remondi ja hooldamise teenused
28.11.99 
Metallkonstruktsioonide ja nende osadega seotud tööstuslikud teenused
25.11.99 
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmisega seotud allhanked
28.12 
Metallist tisleri- ja puusepatooted
33.11.11 
Metallkonstruktsioonide remondi ja hooldamise teenused
28.12.10 
Uksed, nende piidad ja lävepakud, aknad ja nende raamid, metallist
25.12.10 
Metalluksed, -piidad ja -lävepakud, metallaknad ja -raamid
28.12.90 
Omavalmistatud metallist tisleri- ja puusepatoodete paigaldamine (püstitamine)
43.32.10 
Tisleritoodete paigaldus
28.12.99 
Metallist tisleri- ja puusepatoodetega seotud tööstuslikud teenused
25.12.99 
Metalluste ja -akende tootmisega seotud allhanked
28.21.11 
Metallist reservuaarid, paagid, vaadid jms mahutid mahuga üle 300 l
25.29.11 
Raud, teras- või alumiiniumreservuaarid, -paagid, -tsisternid jms -mahutid (v.a suru- või vedelgaasi jaoks) mahuga üle 300 liitri, mehaaniliste ja soojustehniliste seadmeteta
28.21.12 
Metallist suru- või vedelgaasimahutid
25.29.12 
Metallist suru- või vedelgaasikonteinerid
28.21.91 
Metallist paakide, reservuaaride ja mahutite (v.a ehitiste kütteseadmetele) paigaldusteenused
33.20.12 
Metallitoodete, v.a masinate, mehhanismide ja seadmete paigaldamise teenused
28.21.92 
Metallist paakide, reservuaaride ja mahutite (v.a ehitiste kütteseadmetele) remondi- ja hooldusteenused
33.11.12 
Metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite remondi ja hooldamise teenused
28.21.99 
Metallist paakide, reservuaaride ja mahutitega seotud tööstuslikud teenused
25.29.99 
Metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmisega seotud allhanked
28.22.11 
Mitteelektrilised keskkütteradiaatorid, rauast või terasest
25.21.11 
Rauast või terasest mitteelektrilised keskkütteradiaatorid
28.22.12 
Keskküttekuumaveekatlad
25.21.12 
Keskkütte-kuumaveekatlad või madalrõhuaurukatlad
28.22.13 
Keskküttekuumaveekatelde osad
25.21.13 
Keskküttekatelde osad
28.22.91 
Keskküttekuumaveekatelde paigaldusteenused
33.20.12 
Metallitoodete, v.a masinate, mehhanismide ja seadmete paigaldamise teenused
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Kütte, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
28.22.92 
Keskküttekuumaveekatelde remondi- ja hooldusteenused
33.11.12 
Metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite remondi ja hooldamise teenused
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Muude metalltoodete remondi ja hooldamise teenused
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Kütte, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
28.22.99 
Keskkütteradiaatorite ja-kuumaveekateldega seotud tööstuslikud teenused
25.21.99 
Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmisega seotud allhanked
28.30.11 
Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad; ülekuumendatud vee katlad
25.30.11 
Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad; ülekuumendatud vee katlad
28.30.12 
Katelde abiseadmed; aurujõuseadmete kondensaatorid
25.30.12 
Katelde abiseadmed; aurujõuseadmete kondensaatorid
28.30.13 
Aurukatelde osad
25.30.13 
Aurukatelde osad
28.30.21 
Tuumareaktorid
25.30.21 
Tuumareaktorid, v.a isotoopseparaatorid
28.30.22 
Tuumareaktorite osad
25.30.22 
Tuumareaktorite osad, v.a isotoopseparaatorid
28.30.91 
Aurukatelde, v.a keskküttekuumaveekatelde paigaldusteenused, k.a metallist torusüsteemide paigaldusteenused tööstusettevõtetes
33.20.11 
Aurukatelde, v.a keskkütte kuumaveekatelde paigaldamise teenused, sh tööstusettevõtete metalltorustike paigaldamise teenused
28.30.92 
Aurukatelde (v.a keskküttekuumaveekatelde) ja tööstusettevõtete metallist torusüsteemide remondi- ja hooldusteenused
33.11.13 
Aurukatelde, v.a keskkütte-kuumaveekatelde remondi ja hooldamise teenused
28.30.99 
Aurukateldega, v.a keskküttekuumaveekateldega seotud tööstuslikud teenused
25.30.99 
Aurukatelde (v.a keskkütte-kuumaveekatelde) tootmisega seotud allhanked
28.40.11 
Metallide sepistamisteenused
25.50.11 
Metallide sepistamise teenused
28.40.12 
Metallide stantsimisteenused
25.50.12 
Metallide stantsimise teenused

Page 39/104  
Top