CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.11.18 
Kød af heste, æsler, muldyr eller mulæsler
10.11.15 
Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet
10.11.35 
Code: 10.11.35 
Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, frosset
15.11.19 
Spiseligt slagteaffald
10.11.20 
Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet
10.11.39 
Code: 10.11.39 
Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset
15.11.21 
Trimmet uld
10.11.41 
Klippet, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld
15.11.24 
Rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien; hele
10.11.42 
Hele rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien
15.11.25 
Rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien; i andre tilfælde
10.11.43 
Andre rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien
15.11.26 
Rå huder og skind af får og lam
10.11.44 
Rå huder og skind af får og lam
15.11.27 
Rå huder og skind af geder eller kid
10.11.45 
Rå huder og skind af geder eller kid
15.11.30 
Fedt af hornkvæg, får, geder og svin
10.11.50 
Fedt af hornkvæg, får, geder og svin
15.11.40 
Råt slagteriaffald, ikke-spiseligt
10.11.60 
Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige
15.11.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med fersk og konserveret kød (undtagen fjerkræ)
10.11.99 
Dele af forarbejdningen og konserveringen af kød udført i underentreprise
15.12.11 
Kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, fersk eller kølet
10.12.10 
Kød af fjerkræ, fersk eller kølet
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ
15.12.12 
Kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, frosset
10.12.20 
Kød af fjerkræ, frosset
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ
15.12.13 
Andet kød og spiseligt slagteaffald (også kød af kaniner), undtagen frølår
10.11.39 
Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset
15.12.14 
Fedt af fjerkræ
10.12.30 
Fedt af fjerkræ
15.12.20 
Fjer og skind af fugle med fjer
10.12.50 
Fjer og skind af fugle med fjer
15.12.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med fersk og konserveret fjerkrækød
10.12.99 
Dele af forarbejdningen og konserveringen af fjerkrækød udført i underentreprise
15.13.11 
Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald
10.13.11 
Udskåret svinekød, saltet, tørret eller røget (bacon og skinke)
10.13.12 
Code: 10.13.12 
Kød af hornkvæg, saltet, tørret eller røget
10.13.13 
Code: 10.13.13 
Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen kød af svin og hornkvæg); spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter
15.13.12 
Andre tilberedninger af kød, spiseligt slagteaffald eller blod; ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr
10.13.14 
Pølser og lignende varer af kød eller slagtebiprodukter eller blod
10.13.15 
Code: 10.13.15 
Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede, undtagen færdigretter af kød og slagtebiprodukter
10.85.11 
Code: 10.85.11 
Færdigretter baseret på kød, slagtebiprodukter eller blod
10.89.14 
Code: 10.89.14 
Ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr
15.13.13 
Mel, pulver og pellets af kød, uegnet til menneskeføde; fedtegrever
10.13.16 
Mel, pulver og pellets af kød, uegnet til menneskeføde; fedtegrever
15.13.90 
Kogning og anden tilberedning i forbindelse med produktion af kødprodukter
10.13.91 
Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter
15.13.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med kød- og fjerkrækødprodukter
10.13.99 
Dele af fremstillingen af kød- og fjerkrækødprodukter udført i underentreprise
15.20.11 
Filet og andet fiskekød, lever, rogn og mælke, fersk eller kølet
10.20.11 
Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk eller kølet
10.20.12 
Code: 10.20.12 
Lever og rogn af fisk, fersk eller kølet
15.20.12 
Filet og andet fiskekød, lever, rogn og mælke, frosset
10.20.13 
Fisk, frosset
10.20.14 
Code: 10.20.14 
Fiskefilet, frosset
10.20.15 
Code: 10.20.15 
Fiskekød (også hakket), frosset
10.20.16 
Code: 10.20.16 
Lever og rogn af fisk, frosset
15.20.13 
Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde
10.20.21 
Fiskefilet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget
10.20.22 
Code: 10.20.22 
Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde
10.20.23 
Code: 10.20.23 
Fisk, tørret, også saltet eller i saltlage
10.20.24 
Code: 10.20.24 
Fisk, herunder filet, røget

Page 9/104  
Top