CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
70.11.12 
Udstykning og salg af fast ejendom til erhvervsformål
41.00.10 
Bygninger til beboelse
41.00.20 
Code: 41.00.20 
Bygninger til andre formål end beboelse
42.11.10 
Code: 42.11.10 
Motorveje, veje, gader og andre køreveje og gangstier samt start- og landingsbaner til fly
42.12.10 
Code: 42.12.10 
Jernbaner og undergrundsbaner
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Broer og tunneller
42.21.11 
Code: 42.21.11 
Fjernrørledninger til væsker
42.21.12 
Code: 42.21.12 
Rørledninger til væsker i lokalområder
42.21.13 
Code: 42.21.13 
Kunstvandingssystemer (kanaler); vandledninger; vandbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer
42.22.11 
Code: 42.22.11 
Fjernledningsnet: elledninger og kommunikationsledninger
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Elledninger og kommunikationsledninger i lokalområder
42.22.13 
Code: 42.22.13 
Kraftværker
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg
42.99.11 
Code: 42.99.11 
Mineanlæg og industrielle produktionsanlæg
42.99.12 
Code: 42.99.12 
Anlæg til sport og fritid
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Andre anlægsarbejder i.a.n.
70.12.11 
Køb eller salg af grunde eller bygninger til beboelsesformål
68.10.11 
Køb og salg af bygninger til beboelsesformål og dertil hørende grunde
68.10.12 
Code: 68.10.12 
Køb og salg af timeshareejendomme
70.12.12 
Køb eller salg af ubebyggede grunde til beboelsesformål
68.10.13 
Køb og salg af ubebyggede grunde til beboelsesformål
70.12.13 
Køb eller salg af bygninger eller grunde til erhvervsformål
68.10.14 
Køb og salg af bygninger til erhvervsformål og dertil hørende grunde
70.12.14 
Køb eller salg af ubebyggede grunde til erhvervsformål
68.10.15 
Køb og salg af ubebyggede grunde til erhvervsformål
70.20.11 
Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til beboelse
68.20.11 
Udlejning og drift af egen eller leaset fast ejendom til beboelsesformål
70.20.12 
Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til erhvervsformål
68.20.12 
Udlejning og drift af egen eller leaset fast ejendom til erhvervsformål
70.31.11 
Salg af bygninger og grunde til beboelse på honorar eller kontraktbasis
68.31.11 
Salg af bygninger til beboelsesformål og dertil hørende grunde på honorar- eller kontraktbasis undtagen timeshareejendomme
68.31.12 
Code: 68.31.12 
Salg af timeshareejendomme på honorar- eller kontraktbasis
70.31.12 
Salg af ubebyggede grunde til beboelse på honorar- eller kontraktbasis
68.31.13 
Salg af ubebyggede grunde til beboelsesformål på honorar- eller kontraktbasis
70.31.13 
Salg af bygninger og grunde til erhvervsformål på honorar- eller kontraktbasis
68.31.14 
Salg af bygninger til erhvervsformål og dertil hørende grunde på honorar- eller kontraktbasis
70.31.14 
Salg af ubebyggede grunde til erhvervsformål på honorar- eller kontraktbasis
68.31.15 
Salg af ubebyggede grunde til erhvervsformål på honorar- eller kontraktbasis
70.31.15 
Vurderingstjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis
68.31.16 
Ejendomsvurdering på honorar- eller kontraktbasis
70.32.11 
Forvaltning af bygninger til beboelse på honorar- eller kontraktbasis
68.32.11 
Administration af fast ejendom til beboelsesformål på honorar- eller kontraktbasis undtagen timeshareejendomme
68.32.12 
Code: 68.32.12 
Administration af timeshareejendomme på honorar- eller kontraktbasis
70.32.12 
Forvaltning af fast ejendom til erhvervsformål på honorar- eller kontraktbasis
68.32.13 
Administration af fast ejendom til erhvervsformål på honorar- eller kontraktbasis
70.32.13 
Facility management og viceværtstjenesteydelser
81.10.10 
Kombinerede tjenester i forbindelse med opsyn med og pasning af ejendomme
71.10.10 
Leasing eller udlejning af personbiler og varevogne, op til 3 500 kg, uden chauffør
77.11.10 
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
71.21.11 
Leasing eller udlejning af køretøjer til varetransport uden fører
77.12.11 
Udlejning og leasing af køretøjer til varetransport uden fører
71.21.12 
Leasing eller udlejning af jernbanetransportmidler
77.39.11 
Udlejning og leasing af rullende jernbanemateriel
71.21.13 
Leasing eller udlejning af containere
77.39.12 
Udlejning og leasing af containere
71.21.14 
Leasing eller udlejning af motorcykler, campingvogne og campingbiler
77.39.13 
Udlejning og leasing af motorcykler, campingvogne og campingbiler
71.21.15 
Leasing eller udlejning af andre landtransportmidler uden fører
77.12.19 
Udlejning og leasing af andre landtransportmidler uden fører
71.22.10 
Leasing eller udlejning af skibe uden besætning
77.34.10 
Udlejning og leasing af skibe og både
71.23.10 
Leasing eller udlejning af fly uden besætning
77.35.10 
Udlejning og leasing af luftfartøjer

Page 88/104  
Top