CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
64.20.11 
Offentlige lokaltelefontjenester
61.10.41 
Internet backbone-tjenester
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Smalbåndsinternetadgang via trådbårne netværk
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Bredbåndsinternetadgang via trådbårne netværk
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Anden trådbåren internettelekommunikation
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Anden telekommunikation
64.20.12 
Offentlige fjerntelefontjenester
61.10.11 
Fastnettelefoni — adgang og anvendelse
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Fastnettelefoni — udbudte tjenester
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Private netværkstjenester til trådbårne telekommunikationssystemer
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Netoperatørtjenester til trådbåren telekommunikation
61.10.41 
Code: 61.10.41 
Internet backbone-tjenester
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Smalbåndsinternetadgang via trådbårne netværk
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Bredbåndsinternetadgang via trådbårne netværk
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Anden trådbåren internettelekommunikation
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Anden telekommunikation
64.20.13 
Mobiltelefonsystemer
61.10.41 
Internet backbone-tjenester
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Smalbåndsinternetadgang via trådbårne netværk
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Bredbåndsinternetadgang via trådbårne netværk
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Anden trådbåren internettelekommunikation
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Mobil telekommunikation — adgang og anvendelse
61.20.12 
Code: 61.20.12 
Mobil telekommunikation — udbudte tjenester
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Private netværkstjenester til trådløse telekommunikationssystemer
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Netoperatørtjenester til trådløs telekommunikation
61.20.30 
Code: 61.20.30 
Datatransmission via trådløse telekommunikationsnetværk
61.20.41 
Code: 61.20.41 
Smalbåndsinternetadgang via trådløse netværk
61.20.42 
Code: 61.20.42 
Bredbåndsinternetadgang via trådløse netværk
61.20.49 
Code: 61.20.49 
Anden trådløs internettelekommunikation
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Anden telekommunikation
64.20.14 
Fælles nettjenester
61.10.11 
Fastnettelefoni — adgang og anvendelse
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Fastnettelefoni — udbudte tjenester
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Private netværkstjenester til trådbårne telekommunikationssystemer
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Netoperatørtjenester til trådbåren telekommunikation
61.10.30 
Code: 61.10.30 
Datatransmission via trådbårne telekommunikationsnetværk
61.10.41 
Code: 61.10.41 
Internet backbone-tjenester
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Smalbåndsinternetadgang via trådbårne netværk
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Bredbåndsinternetadgang via trådbårne netværk
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Anden trådbåren internettelekommunikation
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Mobil telekommunikation — adgang og anvendelse
61.20.12 
Code: 61.20.12 
Mobil telekommunikation — udbudte tjenester
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Private netværkstjenester til trådløse telekommunikationssystemer
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Netoperatørtjenester til trådløs telekommunikation

Page 83/104  
Top