CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
50.10.23 
Detailhandel med campingvogne og andre campingkøretøjer
45.11.23 
Detailhandel med specialiserede nye personmotorkøretøjer som f.eks. ambulancer og minibusser mv. og terrængående motorkøretøjer (med en vægt på ≤ 3,5 t) fra specialforretninger
45.19.22 
Code: 45.19.22 
Detailhandel med køretøjer til camping som f.eks. campingvogne og campingbiler fra specialforretninger
45.19.39 
Code: 45.19.39 
Anden detailhandel med motorkøretøjer i.a.n.
50.10.30 
Handel på honorar- eller kontraktbasis med motorkøretøjer
45.11.41 
Engroshandel via internettet på honorar- eller kontraktbasis med biler og lette motorkøretøjer
45.11.49 
Code: 45.11.49 
Anden engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med biler og lette motorkøretøjer
45.19.41 
Code: 45.19.41 
Engroshandel via internettet på honorar- eller kontraktbasis med andre motorkøretøjer
45.19.49 
Code: 45.19.49 
Anden engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med andre motorkøretøjer
50.20.11 
Almindelig vedligeholdelse og reparation af personvogne (undtagen reparation af det elektriske system, dæk og karrosseri)
45.20.11 
Almindelig vedligeholdelse og reparation af biler og lette motorkøretøjer til godsbefording (undtagen reparation af det elektriske system, dæk og karrosseri)
50.20.12 
Reparation af det elektriske system i personvogne
45.20.12 
Reparation af det elektriske system i biler og lette motorkøretøjer til godsbefordring
50.20.13 
Reparation af dæk (herunder sporing og afbalancering af hjul) på personvogne
45.20.13 
Reparation af dæk (herunder sporing og afbalancering af hjul) på biler og lette motorkøretøjer til godsbefordring
50.20.14 
Reparation af karrosseri og lignende tjenesteydelser (reparation af døre, låse, vinduer samt lakering og opretning) i forbindelse med personvogne
45.20.14 
Reparation af karrosseri og lignende tjenester (reparation af døre, låse, vinduer samt lakering og opretning) i forbindelse med biler og lette motorkøretøjer til godsbefordring
50.20.21 
Almindelig vedligeholdelse og reparation af personvogne (undtagen reparation af det elektriske system og karrosseri)
45.20.21 
Almindelig vedligeholdelse og reparation af andre motorkøretøjer (undtagen reparation af det elektriske system og karrosseri)
50.20.22 
Reparation af det elektriske system i andre motorkøretøjer
45.20.22 
Reparation af det elektriske system i andre motorkøretøjer
50.20.23 
Reparation af karrosseri og lignende tjenesteydelser (reparation af døre, låse, vinduer samt lakering og opretning) i forbindelse med andre motorkøretøjer
45.20.23 
Reparation af karrosseri og lignende tjenester (reparation af døre, låse, vinduer samt lakering og opretning) i forbindelse med andre motorkøretøjer
50.20.31 
Bilvask og lignende tjenesteydelser
45.20.30 
Bilvask, polering og lignende tjenester
50.20.32 
Autohjælp og -bugsering
52.21.25 
Bugsering af person- og erhvervskøretøjer
50.30.11 
Engroshandel med dæk
45.31.11 
Engroshandel med gummidæk og gummislanger til dæk
50.30.12 
Engroshandel med andre reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.31.12 
Engroshandel med andre reservedele og andet tilbehør til motorkøretøjer
50.30.21 
Detailhandel med dæk
45.32.11 
Detailhandel med dæk fra specialforretninger
45.32.21 
Code: 45.32.21 
Detailhandel via internettet med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.32.22 
Code: 45.32.22 
Postordrehandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.32.29 
Code: 45.32.29 
Anden detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n.
50.30.22 
Detailhandel med andre reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.32.12 
Detailhandel med andre reservedele og andet tilbehør til motorkøretøjer fra specialforretninger
45.32.21 
Code: 45.32.21 
Detailhandel via internettet med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.32.22 
Code: 45.32.22 
Postordrehandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.32.29 
Code: 45.32.29 
Anden detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n.
50.30.30 
Handel på honorar- eller kontraktbasis med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.31.20 
Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
50.40.10 
Engroshandel med motorcykler og reservedele samt tilbehør hertil
45.40.10 
Engroshandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil
50.40.20 
Detailhandel med motorcykler og reservedele samt tilbehør hertil
45.40.20 
Detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil fra specialforretninger
45.40.30 
Code: 45.40.30 
Anden detailhandel med motorcykler og reservedele samt tilbehør dertil
50.40.30 
Handel på honorar- eller kontraktbasis med motorcykler og reservedele samt tilbehør hertil
45.40.40 
Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil
50.40.40 
Vedligeholdelse og reparation af motorcykler
45.40.50 
Vedligeholdelse og reparation af motorcykler
50.50.10 
Detailhandel med motorbrændstof
47.00.81 
Detailhandel med motorbrændstof
51.11.11 
Handel på honorar- eller kontraktbasis med levende dyr
46.11.11 
Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med levende dyr
51.11.12 
Handel på honorar- eller kontraktbasis med landbrugsråvarer, tekstilmaterialer og halvfabrikata
46.11.12 
Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med blomster og planter
46.11.19 
Code: 46.11.19 
Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med andre landbrugsråvarer, tekstilråmaterialer og halvfabrikata
51.12.11 
Handel på honorar- eller kontraktbasis med brændstoffer
46.12.11 
Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende produkter
51.12.12 
Handel på honorar- eller kontraktbasis med malme og metaller
46.12.12 
Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med metalmalme og metaller i ubearbejdet form
51.12.13 
Handel på honorar- eller kontraktbasis med kemiske produkter til industriel og teknisk brug
46.12.13 
Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med kemiske produkter til industriel brug, gødningsstoffer og agrokemiske produkter
51.13.11 
Handel på honorar- eller kontraktbasis med tømmer og træprodukter
46.13.11 
Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med tømmer og træprodukter

Page 71/104  
Top