CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.61 
Almindelige arbejder i forbindelse med bygning af stadioner og andre sportsanlæg
42.99.22 
Opførelse af stadioner og andre sportsanlæg
45.21.62 
Almindelige arbejder i forbindelse med bygning af svømmebassiner
41.00.20 
Bygninger til andre formål end beboelse
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Opførelse af bygninger til andre formål end beboelse (nyopførelse, tilbygning, ombygning og renovering)
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Specialiserede bygge- og anlægsarbejder i.a.n.
45.21.63 
Almindelige arbejder i forbindelse med bygning af andre sports- og fritidsanlæg
41.00.20 
Bygninger til andre formål end beboelse
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Opførelse af bygninger til andre formål end beboelse (nyopførelse, tilbygning, ombygning og renovering)
45.21.64 
Almindelige arbejder i forbindelse med anlægsarbejder i.a.n.
42.21.13 
Kunstvandingssystemer (kanaler); vandledninger; vandbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Anlæg af kunstvandingssystemer (kanaler), vandledninger, vandbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Andre anlægsarbejder i.a.n.
42.99.29 
Code: 42.99.29 
Udførelse af andre anlægsarbejder i.a.n.
45.21.71 
Samling og opførelse af præfabrikerede bygninger til beboelse
41.00.30 
Opførelse af bygninger til beboelse (nyopførelse, tilbygning, ombygning og renovering)
45.21.72 
Samling og opførelse af præfabrikerede bygninger til andre formål end beboelse
41.00.40 
Opførelse af bygninger til andre formål end beboelse (nyopførelse, tilbygning, ombygning og renovering)
45.21.73 
Samling og opførelse af andre præfabrikerede bygværker
41.00.40 
Opførelse af bygninger til andre formål end beboelse (nyopførelse, tilbygning, ombygning og renovering)
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Samling og opførelse af præfabrikerede bygværker
45.22.11 
Udførelse af tagkonstruktioner
43.91.11 
Udførelse af tagkonstruktioner
45.22.12 
Tagdækning og maling af tage
43.91.19 
Andet tagarbejde
45.22.13 
Montering af taginddækning og tagrender
43.91.19 
Andet tagarbejde
45.22.20 
Tætningsarbejder
43.99.10 
Tætningsarbejde
45.23.11 
Almindelige arbejder i forbindelse med udførelse af underbygning til veje, gader samt andre køreveje og gangstier
42.11.20 
Anlæg af motorveje, veje, gader og andre køreveje og gangstier samt start- og landingsbaner til fly
45.23.12 
Almindelige arbejder i forbindelse med udførelse af belægning til veje, gader samt andre køreveje og gangstier
42.11.10 
Motorveje, veje, gader og andre køreveje og gangstier samt start- og landingsbaner til fly
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Anlæg af motorveje, veje, gader og andre køreveje og gangstier samt start- og landingsbaner til fly
45.23.13 
Almindelige arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner
42.12.10 
Jernbaner og undergrundsbaner
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
45.23.14 
Almindelige arbejder i forbindelse med anlæg af start- og landingsbaner til fly
42.11.10 
Motorveje, veje, gader og andre køreveje og gangstier samt start- og landingsbaner til fly
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Anlæg af motorveje, veje, gader og andre køreveje og gangstier samt start- og landingsbaner til fly
45.23.15 
Vejafstribning og afmærkning af parkeringsbåse o.l.
42.11.20 
Anlæg af motorveje, veje, gader og andre køreveje og gangstier samt start- og landingsbaner til fly
45.23.21 
Jordarbejder og anlæg af baner i forbindelse med stadioner og sportsanlæg
42.99.22 
Opførelse af stadioner og andre sportsanlæg
45.23.22 
Jordarbejder og anlæg af baner i forbindelse med andre sports- og fritidsanlæg
41.00.40 
Opførelse af bygninger til andre formål end beboelse (nyopførelse, tilbygning, ombygning og renovering)
45.24.11 
Almindelige arbejder i forbindelse med udførelse af kyst- og havneanlæg
42.91.10 
Kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Bygning af kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg
45.24.12 
Almindelige arbejder i forbindelse med anlæg af dæmninger, kanaler, vandingsrender og akvædukter
42.21.13 
Kunstvandingssystemer (kanaler); vandledninger; vandbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Anlæg af kunstvandingssystemer (kanaler), vandledninger, vandbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Bygning af kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg
45.24.13 
Almindelige arbejder i forbindelse med anlæg af sluser, porte og andre hydromekaniske anordninger
42.91.10 
Kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Bygning af kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg
45.24.14 
Opmudringsarbejder; andre vandtekniske arbejder
42.91.20 
Bygning af kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Specialiserede bygge- og anlægsarbejder i.a.n.
45.25.10 
Stilladsarbejder
43.99.20 
Stilladsarbejder
45.25.21 
Udførelse af fundamenter, herunder nedramning af pæle
43.99.30 
Nedramning af pæle; udførelse af fundamenter

Page 68/104  
Top