CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
34.10.11 
Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel til motorkøretøjer, slagvolumen 1 000 cm³ og derunder
29.10.11 
Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel, til motorkøretøjer, slagvolumen ≤ 1 000 cm3
30.91.31 
Code: 30.91.31 
Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel til motorcykler, slagvolumen ≤ 1 000 cm3
34.10.12 
Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel til motorkøretøjer, slagvolumen over 1 000 cm³
29.10.12 
Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel, til motorkøretøjer, slagvolumen > 1 000 cm3
30.91.32 
Code: 30.91.32 
Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel til motorcykler, slagvolumen > 1 000 cm3
34.10.13 
Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel til motorkøretøjer
29.10.13 
Forbrændingsmotorer med kompressionstænding, med stempel, til motorkøretøjer
34.10.21 
Køretøjer med forbrændingsmotor med gnisttænding, slagvolumen 1 500 cm³ og derunder, nye
29.10.21 
Køretøjer med forbrændingsmotor med gnisttænding, slagvolumen ≤ 1 500 cm3, nye
34.10.22 
Køretøjer med forbrændingsmotor med gnisttænding, slagvolumen over 1 500 cm³, nye
29.10.22 
Køretøjer med forbrændingsmotor med gnisttænding, slagvolumen > 1 500 cm3, nye
34.10.23 
Køretøjer med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semi-dieselmotor), nye
29.10.23 
Køretøjer med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semi-dieselmotor), nye
34.10.24 
Andre motorkøretøjer til personbefordring i.a.n.
29.10.24 
Andre motorkøretøjer til personbefordring
34.10.30 
Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 personer
29.10.30 
Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 personer
34.10.41 
Automobiler til godsbefordring med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semi-dieselmotor), nye
29.10.41 
Motorkøretøjer til godsbefordring med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semi-dieselmotor), nye
34.10.42 
Automobiler til godsbefordring, med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel; andre automobiler til godstransport, nye
29.10.42 
Motorkøretøjer til godsbefordring, med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel; andre motorkøretøjer til godstransport, nye
34.10.44 
Traktorer til sættevogne
29.10.43 
Traktorer til sættevogne
34.10.45 
Chassiser med motor, til motorkøretøjer
29.10.44 
Chassiser med motor, til motorkøretøjer
34.10.51 
Dumpers, ikke til landevejskørsel
28.92.29 
Dumpers, ikke til landevejskørsel
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Reparation og vedligeholdelse af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren
34.10.52 
Autokraner
29.10.51 
Autokraner
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler i.a.n.
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Installation af andre varer i.a.n.
34.10.53 
Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel på sne; motorkøretøjer specielt konstrueret til persontransport på golfbaner og lignende motorkøretøjer
29.10.52 
Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel på sne, motorkøretøjer specielt konstrueret til persontransport på golfbaner og lignende motorkøretøjer
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler i.a.n.
34.10.54 
Motorkøretøjer til specielle formål i.a.n.
29.10.59 
Motorkøretøjer til specielle formål i.a.n.
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler i.a.n.
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Installation af andre varer i.a.n.
34.10.91 
Installation af komponenter til motorkøretøjer under fremstillingsprocessen
29.10.99 
Dele af fremstillingen af motorkøretøjer udført i underentreprise
29.32.92 
Code: 29.32.92 
Montering af dele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n.
34.10.92 
Samling af hele byggesæt til motorkøretøjer under fremstillingsprocessen
29.10.99 
Dele af fremstillingen af motorkøretøjer udført i underentreprise
29.32.91 
Code: 29.32.91 
Dele af samlingen af hele byggesæt til motorkøretøjer udført i underentreprise
34.20.10 
Karrosserier til motorkøretøjer
29.20.10 
Karrosserier til motorkøretøjer
34.20.21 
Containere specielt konstrueret til én eller flere transportformer
29.20.21 
Containere specielt konstrueret til én eller flere transportformer
34.20.22 
Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping
29.20.22 
Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping
34.20.23 
Andre påhængsvogne og sættevogne
29.20.23 
Andre påhængsvogne og sættevogne
34.20.30 
Dele til påhængsvogne, sættevogne og andre køretøjer, uden fremdrivningsmekanisme
29.20.30 
Dele til påhængsvogne, sættevogne og andre køretøjer, uden fremdrivningsmekanisme
34.20.70 
Renovering af, montering af udstyr i og karrosseriarbejde på motorkøretøjer
29.20.40 
Renovering, samling og montering af udstyr i og karrosseriarbejde på motorkøretøjer
29.20.99 
Code: 29.20.99 
Dele af fremstillingen af karrosserier til motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne udført i underentreprise
34.20.80 
Montering af udstyr i campingvogne og campingbiler
29.20.50 
Montering af udstyr i campingvogne og campingbiler
34.20.90 
Reparation og vedligeholdelse af containere
33.11.12 
Reparation og vedligeholdelse af tanke og andre beholdere af metal
34.30.11 
Dele til forbrændingsmotorer med gnisttænding, undtagen dele til flyvemaskinemotorer
28.11.41 
Dele til forbrændingsmotorer med gnisttænding, undtagen dele til flyvemaskinemotorer
34.30.12 
Dele til andre motorer i.a.n.
28.11.42 
Dele til andre motorer i.a.n.
34.30.20 
Andre dele og tilbehør i.a.n. til motorkøretøjer
29.32.20 
Sikkerhedsseler, airbags og dele og tilbehør til karrosserier

Page 59/104  
Top