CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
32.30.51 
Dele og tilbehør til lyd- og videoudstyr
26.11.40 
Dele til elektroniske rør og andre elektroniske komponenter, i.a.n.
26.40.51 
Code: 26.40.51 
Dele og tilbehør til lyd- og videoudstyr
32.30.52 
Antenner og antennereflektorer af enhver art og dele dertil; dele til radiomodtagere og -sendere; dele til radarudstyr
26.30.40 
Antenner og antennereflektorer af enhver art og dele dertil; dele til sendere til radiofoni og fjernsyn og fjernsynskameraer
26.40.52 
Code: 26.40.52 
Dele til radiomodtagere og -sendere
26.51.81 
Code: 26.51.81 
Dele til radarapparater og radionavigeringsapparater
32.30.91 
Installation af professionelt radio-, fjernsyns-, lyd- og videoudstyr
33.20.42 
Installation af professionelt elektronisk udstyr
32.30.92 
Reparation og vedligeholdelse af professionelt radio-, fjernsyns-, lyd- og videoudstyr
33.13.19 
Reparation og vedligeholdelse af andet professionelt elektronisk og optisk udstyr
95.12.10 
Code: 95.12.10 
Reparation af kommunikationsudstyr
32.30.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med fjernsynsmodtagere og radiomodtagere; lydoptagere og -gengivere og lignende varer
26.40.99 
Dele af fremstillingen af forbrugerelektronik udført i underentreprise
33.10.11 
Røntgenapparater og apparater, der anvender alpha-, beta- eller gammastråler
26.60.11 
Røntgenapparater og apparater, der anvender alpha-, beta- eller gammastråler
33.10.12 
Elektro-diagnostiske apparater og apparater til ultraviolet eller infrarød bestråling til medicinsk brug
26.60.12 
Elektrodiagnostiske apparater til medicinsk brug
26.60.13 
Code: 26.60.13 
Apparater til ultraviolet eller infrarød bestråling, til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug
33.10.13 
Andre instrumenter og apparater til dental brug
32.50.11 
Instrumenter og apparater til dental behandling
33.10.14 
Sterilisationsapparater til medicinsk eller kirurgisk formål eller til laboratoriebrug
32.50.12 
Sterilisationsapparater til medicinsk eller kirurgisk formål eller til laboratoriebrug
33.10.15 
Sprøjter, nåle, katedre, kanyler o.l.; instrumenter og apparater til øjenlæger og andre instrumenter og apparater i.a.n.
32.50.13 
Sprøjter, nåle, katetre, kanyler o.l.; instrumenter og apparater til øjenlæger og andre instrumenter og apparater i.a.n.
33.10.16 
Terapeutiske instrumenter og apparater; respirationsapparater
32.50.21 
Terapeutiske instrumenter og apparater; respirationsapparater
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Sikkerhedshovedbeklædning og andre sikkerhedsprodukter
32.99.59 
Code: 32.99.59 
Øvrige varer i.a.n.
33.10.17 
Ledproteser; ortopædiske artikler; kunstige tænder; tandtilbehør; proteser i.a.n.
32.50.22 
Ledproteser; ortopædiske artikler; kunstige tænder; tandtilbehør; proteser i.a.n.
33.10.18 
Høreapparater; pacemakere; dele dertil; dele og tilbehør til proteser og ortopædiske artikler
26.60.14 
Pacemakere, høreapparater
32.50.23 
Code: 32.50.23 
Dele og tilbehør til proteser og ortopædiske artikler
33.10.20 
Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug; frisørstole og lignende stole og dele dertil
31.00.13 
Andre siddemøbler
32.50.30 
Code: 32.50.30 
Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug; frisørstole og lignende stole og dele dertil
33.10.91 
Installation af medicinsk og kirurgisk udstyr og medicinske og kirurgiske apparater
33.20.41 
Installation af professionelle medicinske apparater og optiske instrumenter og præcisionsinstrumenter
33.10.92 
Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr og medicinske og kirurgiske apparater
33.13.12 
Reparation og vedligeholdelse af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur
33.10.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med medicinsk og kirurgisk udstyr samt ortopædiske artikler
26.60.91 
Fremstilling af medicinske instrumenter
26.60.99 
Code: 26.60.99 
Dele af fremstillingen af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur udført i underentreprise
32.50.99 
Code: 32.50.99 
Dele af fremstillingen af udstyr til medicinsk og kirurgisk brug og ortopædiske artikler udført i underentreprise
33.20.11 
Kompasser; andre navigationsinstrumenter og -apparater
26.51.11 
Kompasser; andre navigationsinstrumenter og -apparater
33.20.12 
Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi og meteorologi
26.51.12 
Afstandsmålere, teodolitter og tachometre; andre instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi og meteorologi
33.20.20 
Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater
26.51.20 
Radarapparater og radionavigeringsapparater
33.20.3 
Præcisionsvægte; instrumenter til tegning, beregning, længdemåling o.l.
32.50.13 
Sprøjter, nåle, katetre, kanyler o.l.; instrumenter og apparater til øjenlæger og andre instrumenter og apparater i.a.n.
33.20.31 
Vægte, følsomme for 5 cg og derunder
26.51.31 
Vægte, følsomme for 5 cg og derunder
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Sprøjter, nåle, katetre, kanyler o.l.; instrumenter og apparater til øjenlæger og andre instrumenter og apparater i.a.n.
33.20.32 
Tegneborde og -maskiner samt andre instrumenter til tegning, afstikning eller beregning
26.51.32 
Tegneborde og -maskiner samt andre instrumenter til tegning, afstikning eller beregning
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Installation af andre maskiner og apparater til specielle formål
33.20.33 
Instrumenter til længdemåling, til brug i hånden
26.51.33 
Instrumenter til længdemåling, til brug i hånden (herunder mikrometre og skydelærer) i.a.n.
28.29.39 
Code: 28.29.39 
Andre vægte og andet måleudstyr
33.20.4 
Instrumenter til måling af elektriske størrelser eller ioniserende stråler
32.50.13 
Sprøjter, nåle, katetre, kanyler o.l.; instrumenter og apparater til øjenlæger og andre instrumenter og apparater i.a.n.
33.20.41 
Instrumenter og apparater til måling eller påvisning af ioniserende stråler
26.51.41 
Instrumenter og apparater til måling eller påvisning af ioniserende stråler

Page 56/104  
Top