CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.71.15 
Ventilatorer og emhætter til husholdningsbrug
28.25.20 
Ventilatorer, undtagen bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer
29.71.21 
Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor
27.51.21 
Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor
29.71.22 
Barbermaskiner, hårfjerningsapparater og hårklippemaskiner med indbygget elektromotor
27.51.22 
Barbermaskiner, hårfjerningsapparater og hårklippemaskiner med indbygget elektromotor
29.71.23 
Elektrotermiske hårbehandlingsapparater og håndtørreapparater; elektriske strygejern
27.51.23 
Elektrotermiske hårbehandlingsapparater og håndtørreapparater; elektriske strygejern
29.71.24 
Andre elektrotermiske apparater
27.51.24 
Andre elektrotermiske apparater
29.71.25 
Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppekogere
27.51.25 
Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppekogere
29.71.26 
Elektriske apparater til rum- og gulvopvarmning
27.51.26 
Elektriske apparater til rum- og gulvopvarmning
29.71.27 
Mikrobølgeovne
27.51.27 
Mikrobølgeovne
29.71.28 
Andre ovne og komfurer; kogeapparater (med en eller flere plader eller spiraler); grillapparater
27.51.28 
Andre ovne; kogeapparater (med en eller flere plader eller spiraler); grillapparater
29.71.29 
Elektriske varmelegemer
27.51.29 
Elektriske varmelegemer
29.71.30 
Dele til elektriske husholdningsapparater
27.51.30 
Dele til elektriske husholdningsapparater
29.71.90 
Installation, reparation og vedligeholdelse af elektriske apparater til erhvervsmæssig brug henhørende under 29.71
33.12.19 
Reparation og vedligeholdelse af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Reparation og vedligeholdelse af andet professionelt elektrisk udstyr
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Installation af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
29.71.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med elektriske husholdningsapparater
27.51.99 
Dele af fremstillingen af elektriske husholdningsapparater udført i underentreprise
29.72.11 
Ikke-elektriske apparater til madlavning og varmeplader med brænder, af jern, stål og kobber,
27.52.11 
Ikke-elektriske apparater til madlavning og tallerkenvarmere, af jern, stål og kobber
29.72.12 
Andre husholdningsapparater til gas eller både til gas og andet brændsel, til flydende brændsel eller til fast brændsel
27.52.12 
Andre husholdningsapparater til gas eller både til gas og andet brændsel, til flydende brændsel eller til fast brændsel
29.72.13 
Ikke-elektriske varmluftgeneratorer og varmluftfordelere i.a.n., af jern og stål
27.52.13 
Ikke-elektriske varmluftgeneratorer og varmluftfordelere i.a.n., af jern og stål
29.72.14 
Ikke-elektriske gennemstrømningsvandvarmere og akkumulerende vandvarmere
27.52.14 
Ikke-elektriske gennemstrømningsvandvarmere og akkumulerende vandvarmere
29.72.20 
Dele til komfurer, kaminer, varmeplader med brænder og lignende ikke-elektriske husholdningsapparater
27.52.20 
Dele til komfurer, kaminer, tallerkenvarmere og lignende ikke-elektriske husholdningsapparater
29.72.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med ikke-elektriske husholdningsapparater
27.52.99 
Dele af fremstillingen af ikke-elektriske husholdningsapparater udført i underentreprise
30.01.11 
Automatiske skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner
28.23.11 
Skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner
30.01.12 
Andre skrivemaskiner
28.23.11 
Skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner
30.01.13 
Regnemaskiner og bogholderimaskiner, kasseapparater og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme
28.23.12 
Elektroniske regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner
28.23.13 
Code: 28.23.13 
Bogholderimaskiner, kasseapparater, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme
30.01.14 
Dele og tilbehør til skrivemaskiner og regnemaskiner
28.23.24 
Dele og tilbehør til skrivemaskiner og regnemaskiner
30.01.21 
Fotokopieringsapparater med optisk system eller af kontakttypen, samt varmekopieringsapparater
26.20.16 
Indlæse- eller udlæseenheder, også sammenbygget med en lagerenhed i et fælles kabinet
26.20.18 
Code: 26.20.18 
Enheder, som har to eller flere af følgende funktioner: udskrivning, scanning, kopiering og fax
28.23.21 
Code: 28.23.21 
Fotokopieringsapparater med optisk system eller af kontakttypen, samt varmekopieringsapparater
30.01.22 
Offsettrykkemaskiner, med papirtilførsel af ark, til kontorbrug
28.23.22 
Offsettrykkemaskiner med papirtilførsel af ark, til kontorbrug
30.01.23 
Andre kontormaskiner
26.20.12 
Kasseterminaler, pengeautomater og lignende maskiner, som kan kobles til en databehandlingsmaskine eller et netværk
26.20.16 
Code: 26.20.16 
Indlæse- eller udlæseenheder, også sammenbygget med en lagerenhed i et fælles kabinet
28.23.23 
Code: 28.23.23 
Andre kontormaskiner
30.01.24 
Dele og tilbehør til andre kontormaskiner
28.23.25 
Dele og tilbehør til andre kontormaskiner
30.01.25 
Dele og tilbehør til fotokopieringsapparater
28.23.26 
Dele og tilbehør til fotokopieringsapparater
30.01.90 
Installation af kontormaskiner
33.20.21 
Installation af kontormaskiner og bogholderimaskiner
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Installation af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
30.01.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med kontormaskiner og dele dertil
28.23.91 
Fremstilling af kontormaskiner og bogholderimaskiner (undtagen computere og ydre enheder)
28.23.99 
Code: 28.23.99 
Dele af fremstillingen af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) udført i underentreprise
30.02 
Edb-maskiner og andet edb-udstyr
33.13.19 
Reparation og vedligeholdelse af andet professionelt elektronisk og optisk udstyr

Page 50/104  
Top