CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.24.25 
Pakninger af metalplader; mekaniske pakninger
28.29.23 
Pakninger af metalplader; mekaniske pakninger
29.24.31 
Centrifuger i.a.n.
28.29.41 
Centrifuger i.a.n.
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Sprøjter, nåle, katetre, kanyler o.l.; instrumenter og apparater til øjenlæger og andre instrumenter og apparater i.a.n.
29.24.32 
Kalandere og andre valsemaskiner (undtagen maskiner til metal og glas)
28.29.42 
Kalandere og andre valsemaskiner (undtagen maskiner til metal og glas)
29.24.33 
Salgsautomater
28.29.43 
Salgsautomater
29.24.40 
Maskiner i.a.n. til behandling af materialer ved processer, der indbefatter temperaturændringer
28.29.60 
Maskiner i.a.n. til behandling af materialer ved processer, der indbefatter temperaturændringer
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme
29.24.51 
Dele til luftgas- og vandgasgeneratorer
28.29.81 
Dele til luftgas- og vandgasgeneratorer
29.24.52 
Dele til centrifuger; dele til maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker og gasser
28.29.82 
Dele til centrifuger; dele til maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker og gasser
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Dele til maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme
29.24.53 
Dele til kalandere og andre valsemaskiner; dele til maskiner og apparater til spredning af væske og pulver; vægtlodder
28.29.83 
Dele til kalandere og andre valsemaskiner; dele til maskiner og apparater til spredning af væske og pulver; vægtlodder
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Dele til maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme
29.24.54 
Dele til maskiner, ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele i.a.n.
28.29.84 
Dele til maskiner, ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele i.a.n.
29.24.60 
Opvaskemaskiner til industrielt brug
28.29.50 
Opvaskemaskiner til industriel brug
29.24.70 
Dele til opvaskemaskiner
28.29.85 
Dele til opvaskemaskiner og maskiner til rensning, påfyldning og emballering
29.24.91 
Installation af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
33.20.29 
Installation af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
29.24.92 
Reparation og vedligeholdelse af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
33.12.19 
Reparation og vedligeholdelse af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
29.24.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med andre maskiner til generelle formål i.a.n.
28.29.99 
Dele af fremstillingen af andre maskiner til generelle formål i.a.n. udført i underentreprise
29.31.10 
Enakslede landbrugstraktorer
28.30.10 
Enakslede landbrugstraktorer
29.31.21 
Traktorer med effekt på 37 kW eller derunder
28.30.21 
Traktorer med effekt ≤ 37 kW
29.31.22 
Traktorer med effekt over 37 kW, men ikke over 59 kW
28.30.22 
Traktorer med effekt > 37 kW, men ≤ 59 kW
29.31.23 
Traktorer med effekt over 59 kW
28.30.23 
Traktorer med effekt > 59 kW
29.31.24 
Traktorer, brugte og andre
28.30.23 
Traktorer med effekt > 59 kW
29.31.90 
Reparation og vedligeholdelse af landbrugstraktorer
33.12.21 
Reparation og vedligeholdelse af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
95.22.10 
Code: 95.22.10 
Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have
29.31.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med landbrugstraktorer
28.30.99 
Dele af fremstillingen af landbrugs- og skovbrugsmaskiner udført i underentreprise
29.32.11 
Plove og tallerkenharver
28.30.31 
Plove
28.30.32 
Code: 28.30.32 
Harver, kultivatorer, luge-, hakke- og hyppemaskiner
29.32.12 
Harver (undtagen tallerkenharver), kultivatorer, luge-, hakke- og hyppemaskiner
28.30.32 
Harver, kultivatorer, luge-, hakke- og hyppemaskiner
29.32.13 
Så-, plante- og priklemaskiner
28.30.33 
Så-, plante- og priklemaskiner
29.32.14 
Gødningsspredere
28.30.34 
Gødningsspredere
29.32.15 
Landbrugs- og skovbrugsmaskiner i.a.n.; tromler til plæner eller sportspladser
28.30.39 
Andre maskiner til bearbejdning og dyrkning af jorden
29.32.20 
Plæneklippere
28.30.40 
Plæneklippere
29.32.31 
Slåmaskiner (herunder knivbjælker til montering på traktorer) i.a.n.
28.30.51 
Slåmaskiner (herunder knivbjælker til montering på traktorer) i.a.n.
29.32.32 
Maskiner og apparater til høhøstning
28.30.52 
Maskiner og apparater til høhøstning
29.32.33 
Halm- og foderpressere (herunder opsamlingspressere)
28.30.53 
Halm- og foderpressere (herunder opsamlingspressere)
29.32.34 
Høstmaskiner og tærskeværker i.a.n.
28.30.54 
Maskiner til optagning af rodfrugter og rodknolde
28.30.59 
Code: 28.30.59 
Høstmaskiner og tærskeværker i.a.n.
29.32.40 
Maskiner og apparater til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væske eller pulver, til land- eller havebrug
28.30.60 
Maskiner og apparater til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væske eller pulver, til land- eller havebrug
29.32.50 
Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget
28.30.70 
Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget

Page 45/104  
Top