CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
24.15.50 
Kaliumholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske
20.15.52 
Kaliumsulfat
20.15.59 
Code: 20.15.59 
Andre kaliumholdige gødningsstoffer
24.15.60 
Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer i.a.n.
20.15.80 
Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer i.a.n.
24.15.70 
Natriumnitrat
20.15.60 
Natriumnitrat
24.15.80 
Gødningsstoffer i.a.n.
20.15.71 
Gødningsstoffer, som indeholder tre næringsstoffer: nitrogen, phosphor og kalium
20.15.72 
Code: 20.15.72 
Diammoniumhydrogenorthophosphat (diammoniumphosphat)
20.15.73 
Code: 20.15.73 
Monoammoniumphosphat
20.15.74 
Code: 20.15.74 
Gødningsstoffer, som indeholder to næringsstoffer: nitrogen og phosphor
20.15.75 
Code: 20.15.75 
Gødningsstoffer, som indeholder to næringsstoffer: phosphor og kalium
20.15.79 
Code: 20.15.79 
Mineralske eller kemiske gødningsstoffer, der indeholder mindst to næringsstoffer (nitrogen, phosphat, kalium) i.a.n.
24.15.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med gødningsstoffer og nitrogenprodukter
20.15.99 
Dele af fremstillingen af gødningsstoffer og nitrogenprodukter udført i underentreprise
24.16.10 
Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form
20.16.10 
Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form
24.16.20 
Polymerer af styren, i ubearbejdet form
20.16.20 
Polymerer af styren, i ubearbejdet form
24.16.30 
Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form
20.16.30 
Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form
24.16.40 
Polyethere og polyestere; polycarbonater, alkydharpikser og epoxyharpikser
20.16.40 
Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form
24.16.51 
Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form
20.16.51 
Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form
24.16.52 
Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere og andre vinylpolymerer, i ubearbejdet form
20.16.52 
Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere og andre vinylpolymerer, i ubearbejdet form
24.16.53 
Polymerer af acryl, i ubearbejdet form
20.16.53 
Polymerer af acryl, i ubearbejdet form
24.16.54 
Polyamider, i ubearbejdet form
20.16.54 
Polyamider, i ubearbejdet form
24.16.55 
Carbamidplast, thiocarbamidplast og melaminplast, i ubearbejdet form
20.16.55 
Carbamidplast, thiocarbamidplast og melaminplast, i ubearbejdet form
24.16.56 
Anden aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form
20.16.56 
Anden aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form
24.16.57 
Siliconer, i ubearbejdet form
20.16.57 
Siliconer, i ubearbejdet form
24.16.58 
Anden plast, i ubearbejdet form i.a.n.
20.16.59 
Anden plast, i ubearbejdet form i.a.n.
24.16.60 
Affald, afklip og skrot, af plast
38.11.55 
Plastaffald
24.16.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med basisplast
20.16.99 
Dele af fremstillingen af basisplast udført i underentreprise
24.17.10 
Syntetisk rågummi
20.17.10 
Syntetgummi i ubearbejdet form
24.17.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med syntetisk rågummi
20.17.99 
Dele af fremstillingen af syntetgummi i ubearbejdet form udført i underentreprise
24.20.11 
Insekticider og acaricider
20.20.11 
Insektbekæmpelsesmidler
24.20.12 
Ukrudtsbekæmpelsesmidler
20.20.12 
Ukrudtsbekæmpelsesmidler
24.20.13 
Antispiringsmidler og plantevækstregulatorer
20.20.13 
Antispiringsmidler og plantevækstregulatorer
24.20.14 
Desinfektionsmidler
20.20.14 
Desinfektionsmidler
24.20.15 
Afsvampningsmidler, rotteudryddelsesmidler og lignende produkter
20.20.15 
Afsvampningsmidler
20.20.19 
Code: 20.20.19 
Andre pesticider og andre agrokemiske produkter
24.20.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med pesticider og andre agrokemiske produkter
20.20.99 
Dele af fremstillingen af pesticider og andre agrokemiske produkter udført i underentreprise
24.30.11 
Maling og lakker på basis af acryl eller vinylpolymerer i et vandigt medium
20.30.11 
Maling og lakker på basis af acryl- eller vinylpolymerer i et vandigt medium
24.30.12 
Maling og lakker på basis af polyestere, acryl- eller vinylpolymerer, i et ikke-vandigt medium; opløsninger
20.30.12 
Maling og lakker på basis af polyestere, acryl- eller vinylpolymerer, i et ikke-vandigt medium; opløsninger
24.30.21 
Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glasmetalpræparater og lignende præparater; glasfritte
20.30.21 
Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glansmetalpræparater og lignende præparater; glasfritte
24.30.22 
Anden maling og andre lakker; tilberedte siccativer
20.30.22 
Anden maling og andre lakker; tilberedte siccativer
24.30.23 
Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver
20.30.23 
Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver
24.30.24 
Trykfarver
20.30.24 
Trykfarver

Page 28/104  
Top