CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
17.10.20 
Naturlige tekstilfibre, beredt til spinding
13.10.26 
Jute og andre tekstilfibre (undtagen hør, hamp og ramie), beredt, men ikke spundet
13.10.29 
Code: 13.10.29 
Andre vegetabilske tekstilfibre, beredt men ikke spundet
17.10.30 
Korte kemofibre beredt til spinding
13.10.31 
Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
13.10.32 
Code: 13.10.32 
Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
17.10.41 
Silkegarn, ikke i detailsalgsoplægninger
13.10.40 
Garn af natursilke eller affald af natursilke
17.10.42 
Uldgarn, ikke i detailsalgsoplægninger
13.10.50 
Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår
17.10.43 
Bomuldsgarn, ikke i detailsalgsoplægninger
13.10.61 
Garn af bomuld (undtagen sytråd)
17.10.44 
Hørgarn
13.10.71 
Hørgarn
17.10.45 
Sygarn og -tråd
13.10.40 
Garn af natursilke eller affald af natursilke
13.10.50 
Code: 13.10.50 
Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår
13.10.61 
Code: 13.10.61 
Garn af bomuld (undtagen sytråd)
13.10.62 
Code: 13.10.62 
Sytråd af bomuld
13.10.71 
Code: 13.10.71 
Hørgarn
17.10.46 
Garn af jute eller andre bastfibre; garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn
13.10.72 
Garn af jute eller andre bastfibre; garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn
17.10.51 
Garn af endeløse syntetiske og regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger
13.10.81 
Garn af endeløse kemofibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn med høj styrke, af polyamider, polyestere eller viskose), ikke i detailsalgsoplægninger; garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger
17.10.52 
Garn af syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger
13.10.82 
Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på ≥ 85 vægtprocent af disse fibre
13.10.83 
Code: 13.10.83 
Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på < 85 vægtprocent af disse fibre
17.10.53 
Garn af korte syntetiske fibre blandet med uld, ikke i detailsalgsoplægninger
13.10.83 
Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på < 85 vægtprocent af disse fibre
17.10.54 
Garn af korte regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger
13.10.84 
Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger
17.10.55 
Sytråd og -garn af endeløse og korte regenererede og syntetiske fibre
13.10.81 
Garn af endeløse kemofibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn med høj styrke, af polyamider, polyestere eller viskose), ikke i detailsalgsoplægninger; garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger
13.10.82 
Code: 13.10.82 
Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på ≥ 85 vægtprocent af disse fibre
13.10.83 
Code: 13.10.83 
Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på < 85 vægtprocent af disse fibre
13.10.84 
Code: 13.10.84 
Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger
13.10.85 
Code: 13.10.85 
Sytråd og -garn af endeløse og korte regenererede og syntetiske fibre
17.10.61 
Affald af silke, ikke kartet eller kæmmet
38.11.56 
Tekstilaffald
17.10.62 
Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår
38.11.56 
Tekstilaffald
17.10.63 
Opkradset tekstilmateriale af uld eller af fine eller grove dyrehår
13.10.91 
Opkradset tekstilmateriale af uld eller af fine eller grove dyrehår
17.10.64 
Affald af bomuldsgarn, herunder trådaffald
38.11.56 
Tekstilaffald
17.10.65 
Opkradset tekstilmateriale og andet affald fra bomuld
13.10.92 
Opkradset tekstilmateriale og andet affald fra bomuld
17.10.90 
Beredning af naturlige tekstilfibre
13.10.93 
Beredning af naturlige tekstilfibre
13.10.99 
Code: 13.10.99 
Dele af fremstillingen af tekstilgarn og -tråd udført i underentreprise
17.20.10 
Vævet stof (undtagen specialstoffer) af naturfibre, undtagen bomuld
13.20.11 
Vævet stof af silke eller silkeaffald
13.20.12 
Code: 13.20.12 
Vævet stof af kartet eller kæmmet uld eller kartede eller kæmmede fine dyrehår eller af grove dyrehår eller hestehår
13.20.13 
Code: 13.20.13 
Vævet stof af hør
13.20.14 
Code: 13.20.14 
Vævet stof af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie)
13.20.19 
Code: 13.20.19 
Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn
17.20.20 
Vævet stof (undtagen specialstoffer) af bomuld
13.20.20 
Vævet stof af bomuld
17.20.31 
Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre og garn af endeløse regenererede fibre
13.20.31 
Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre og garn af endeløse regenererede fibre
17.20.32 
Vævet stof af korte syntetiske fibre
13.20.32 
Vævet stof af korte syntetiske fibre
17.20.33 
Vævet stof af korte regenererede fibre
13.20.33 
Vævet stof af korte regenererede fibre

Page 15/104  
Top