CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.20.14 
Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn
10.20.25 
Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret, undtagen færdige fiskeretter
10.20.26 
Code: 10.20.26 
Kaviar og kaviarerstatning
10.85.12 
Code: 10.85.12 
Færdigretter baseret på fisk, krebsdyr og bløddyr
15.20.15 
Krebsdyr, frosne; bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage
10.20.31 
Krebsdyr, frosne
10.20.32 
Code: 10.20.32 
Bløddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, røgede
10.20.33 
Code: 10.20.33 
Andre hvirvelløse vanddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, røgede
15.20.16 
Andre tilberedte eller konserverede krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr
10.20.34 
Krebsdyr, på anden måde tilberedte eller konserverede; bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, på anden måde tilberedte eller konserverede
15.20.17 
Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde
10.20.41 
Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde
15.20.18 
Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr
10.20.42 
Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr
15.20.90 
Rygning og anden konservering og tilberedning i forbindelse med fremstilling af fiskeprodukter
10.20.91 
Rygning og anden konservering og tilberedning i forbindelse med fremstilling af fiskeprodukter
10.20.99 
Code: 10.20.99 
Dele af forarbejdningen og konserveringen af fisk, krebsdyr og bløddyr udført i underentreprise
15.31.11 
Kartofler, frosne
10.31.11 
Kartofler, frosne
15.31.12 
Konserverede kartofler
10.31.11 
Kartofler, frosne
10.31.12 
Code: 10.31.12 
Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte
10.31.13 
Code: 10.31.13 
Kartofler, tørrede, i form af mel, flager; granulater og pellets
10.31.14 
Code: 10.31.14 
Kartofler, tilberedte eller konserverede
15.31.90 
Kogning og anden tilberedning i forbindelse med kartofler og produktion af kartoffelprodukter
10.31.91 
Kogning og anden tilberedning i forbindelse med kartofler og kartoffelprodukter
10.31.99 
Code: 10.31.99 
Dele af forarbejdningen og konserveringen af kartofler udført i underentreprise
15.32.10 
Frugt- og grøntsagssafter
10.32.11 
Tomatsaft
10.32.12 
Code: 10.32.12 
Appelsinsaft
10.32.13 
Code: 10.32.13 
Grapefrugtsaft
10.32.14 
Code: 10.32.14 
Ananassaft
10.32.15 
Code: 10.32.15 
Druesaft
10.32.16 
Code: 10.32.16 
Æblesaft
10.32.17 
Code: 10.32.17 
Blandinger af frugt- og grøntsagssaft
10.32.19 
Code: 10.32.19 
Andre frugt- og grøntsagssafter
15.32.99 
Industrielle tjenesteydelser i forbindelse med frugt- og grøntsagssafter
10.32.99 
Dele af fremstillingen af frugt- og grøntsagssaft udført i underentreprise
15.33.11 
Grøntsager, frosne
10.39.11 
Grøntsager, frosne
15.33.12 
Foreløbigt konserverede grøntsager
10.39.12 
Foreløbigt konserverede grøntsager
15.33.13 
Tørrede grøntsager
10.39.13 
Tørrede grøntsager
15.33.14 
Grøntsager, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre
10.39.14 
Snittede og indpakkede grøntsager og frugter
10.39.15 
Code: 10.39.15 
Bønner, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter
10.39.16 
Code: 10.39.16 
Ærter, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter
10.39.17 
Code: 10.39.17 
Andre grøntsager (undtagen kartofler), konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter
10.85.13 
Code: 10.85.13 
Færdigretter baseret på grøntsager
15.33.15 
Grøntsager, konserveret med eddike eller eddikesyre
10.39.18 
Grøntsager (undtagen kartofler), frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre
15.33.21 
Frugter og nødder, også kogte, frosne
10.39.21 
Frugter og nødder, også kogte, frosne
15.33.22 
Syltetøj, frugtgélé, samt frugt eller nøddemos
10.39.22 
Syltetøj, frugtgélé samt frugt- eller nøddemos
15.33.23 
Nødder, jordnødder, ristede, saltede eller på anden måde tilberedte i.a.n.
10.39.23 
Nødder, jordnødder, ristede, saltede eller på anden måde tilberedte
15.33.24 
Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, ikke til umiddelbar fortæring
10.39.24 
Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, ikke til umiddelbar fortæring

Page 10/104  
Top