CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
70.11.12 
Služby související s organizací výstavby nemovitosti s nebytovými prostory za účelem prodeje
41.00.10 
Bytové budovy
41.00.20 
Code: 41.00.20 
Nebytové budovy
42.11.10 
Code: 42.11.10 
Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
42.12.10 
Code: 42.12.10 
Železnice a podzemní dráhy
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Mosty a tunely
42.21.11 
Code: 42.21.11 
Dálkové potrubí pro kapaliny a plyny
42.21.12 
Code: 42.21.12 
Místní potrubí pro kapaliny a plyny
42.21.13 
Code: 42.21.13 
Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod a přečerpávací stanice
42.22.11 
Code: 42.22.11 
Dálkové elektrické a komunikační sítě
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Místní elektrické a komunikační sítě
42.22.13 
Code: 42.22.13 
Elektrárny
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
42.99.11 
Code: 42.99.11 
Důlní a výrobní stavby
42.99.12 
Code: 42.99.12 
Stavby pro sport a rekreaci
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Ostatní stavby inženýrského stavitelství j. n.
70.12.11 
Nákup a následný prodej vlastních budov s bytovými prostory včetně pozemků
68.10.11 
Nákup a prodej bytových budov včetně pozemků
68.10.12 
Code: 68.10.12 
Nákup a prodej nemovitostí užívaných na časových úsek
70.12.12 
Nákup a následný prodej vlastních stavebních pozemků určených pro bytovou výstavbu
68.10.13 
Nákup a prodej stavebních pozemků určených pro bytovou výstavbu
70.12.13 
Nákup a následný prodej vlastních budov s nebytovými prostory včetně pozemků
68.10.14 
Nákup a prodej nebytových budov včetně pozemků
70.12.14 
Nákup a následný prodej vlastních pozemků určených pro nebytovou výstavbu a ostatních pozemků
68.10.15 
Nákup a prodej stavebních pozemků určených pro nebytovou výstavbu
70.20.11 
Pronájem vlastních nemovitostí s bytovými prostory
68.20.11 
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých bytových nemovitostí
70.20.12 
Pronájem vlastních nemovitostí s nebytovými prostory
68.20.12 
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nebytových nemovitostí
70.31.11 
Zprostředkovatelské služby související s prodejem nemovitostí s bytovými prostory včetně pozemků
68.31.11 
Služby související s prodejem bytových budov včetně pozemků na základě honoráře nebo smlouvy, kromě nemovitostí užívaných na časový úsek
68.31.12 
Code: 68.31.12 
Služby související s prodejem nemovitostí užívaných na časový úsek na základě honoráře nebo smlouvy
70.31.12 
Zprostředkovatelské služby související s prodejem nezastavěných pozemků vhodných pro stavbu domů s bytovými prostory
68.31.13 
Služby související s prodejem stavebních pozemků určených pro bytovou výstavbu na základě honoráře nebo smlouvy
70.31.13 
Zprostředkovatelské služby související s prodejem budov s nebytovými prostory včetně pozemků
68.31.14 
Služby související s prodejem nebytových budov včetně pozemků na základě honoráře nebo smlouvy
70.31.14 
Zprostředkovatelské služby související s prodejem nezastavěných pozemků pro nebytové účely
68.31.15 
Služby související s prodejem stavebních pozemků určených pro nebytovou výstavbu na základě honoráře nebo smlouvy
70.31.15 
Odhady nemovitostí
68.31.16 
Služby úředního odhadu v oblasti nemovitostí
70.32.11 
Služby související se správou nemovitostí s bytovými prostory
68.32.11 
Služby správy bytových nemovitostí, kromě nemovitostí užívaných na časový úsek na základě honoráře nebo smlouvy
68.32.12 
Code: 68.32.12 
Služby správy nemovitostí užívaných na časový úsek na základě honoráře nebo smlouvy
70.32.12 
Služby související se správou nemovitostí s nebytovými prostory
68.32.13 
Služby správy nebytových nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy
70.32.13 
Služby správců domů, domovníků, hlídačů, vrátných apod.
81.10.10 
Kombinované pomocné služby
71.10.10 
Pronájem nebo leasing osobních a lehkých dodávkových automobilů o maximální přípustné hmotnosti nejvýše 3,5 t bez obsluhy
77.11.10 
Pronájem a leasing automobilů a lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
71.21.11 
Pronájem nebo leasing nákladních dopravních prostředků bez obsluhy
77.12.11 
Pronájem a leasing nákladních dopravních prostředků
71.21.12 
Pronájem nebo leasing železničních vozidel
77.39.11 
Pronájem a leasing železničních vozidel
71.21.13 
Pronájem nebo leasing dopravních kontejnerů
77.39.12 
Pronájem a leasing kontejnerů
71.21.14 
Pronájem nebo leasing motocyklů, karavanů a kempinkových vozidel
77.39.13 
Pronájem a leasing motocyklů, karavanů a kempinkových vozidel
71.21.15 
Pronájem nebo leasing ostatních pozemních dopravních prostředků bez obsluhy
77.12.19 
Pronájem a leasing ostatních pozemních dopravních prostředků
71.22.10 
Pronájem nebo leasing vodních dopravních prostředků bez obsluhy
77.34.10 
Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
71.23.10 
Pronájem nebo leasing leteckých dopravních prostředků bez obsluhy
77.35.10 
Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků

Page 88/104  
Top