CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.61 
Konstrukce a práce hrubé stavby tribun stadionů a sportovních hřišť
42.99.22 
Výstavba stadionů, sportovních hřišť a staveb pro rekreaci
45.21.62 
Konstrukce a práce hrubé stavby plaveckých bazénů
41.00.20 
Nebytové budovy
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Specializované stavební práce j. n.
45.21.63 
Konstrukce a práce hrubé stavby budov pro sport a rekreaci
41.00.20 
Nebytové budovy
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
45.21.64 
Konstrukce a práce hrubé stavby inženýrských děl a staveb j.n.
42.21.13 
Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod a přečerpávací stanice
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Ostatní stavby inženýrského stavitelství j. n.
42.99.29 
Code: 42.99.29 
Výstavba ostatních staveb inženýrského stavitelství j. n.
45.21.71 
Kompletace a montáž prefabrikovaných domů bytových
41.00.30 
Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
45.21.72 
Kompletace a montáž prefabrikovaných domů nebytových
41.00.40 
Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
45.21.73 
Kompletace a montáž konstrukcí j.n.
41.00.40 
Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí
45.22.11 
Střešní konstrukce
43.91.11 
Práce na střešních konstrukcích
45.22.12 
Pokryvačské práce a nátěry střech
43.91.19 
Ostatní pokrývačské práce
45.22.13 
Klempířské práce
43.91.19 
Ostatní pokrývačské práce
45.22.20 
Izolační práce proti vodě
43.99.10 
Izolační práce proti vodě
45.23.11 
Konstrukce a práce spodní stavby dálnic (s výjimkou visutých dálnic), silnic, ulic a stezek pro pěší
42.11.20 
Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
45.23.12 
Konstrukce a práce vrchní stavby dálnic (s výjimkou visutých dálnic), silnic, ulic a stezek pro pěší
42.11.10 
Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
45.23.13 
Konstrukce a práce hrubé stavby pro dráhy železniční a visuté
42.12.10 
Železnice a podzemní dráhy
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Výstavba železnic a podzemních drah
45.23.14 
Konstrukce a práce hrubé stavby pro letištní dráhy
42.11.10 
Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
45.23.15 
Natěračské práce silničního značení,k parkovacích ploch a podobných povrchů
42.11.20 
Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
45.23.21 
Konstrukce a práce stavby ploch stadionů a sportovních hřišť
42.99.22 
Výstavba stadionů, sportovních hřišť a staveb pro rekreaci
45.23.22 
Konstrukce a práce stavby ploch pro sport a rekreaci j.n.
41.00.40 
Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
45.24.11 
Konstrukce a práce hrubé stavby pobřežních a přístavních děl
42.91.10 
Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb
45.24.12 
Konstrukce a práce hrubé stavby úprav toků, hrází, kanálů a akvaduktů
42.21.13 
Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod a přečerpávací stanice
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb
45.24.13 
Konstrukce a práce hrubé stavby zdymadel, stavidel a objektů plavebních
42.91.10 
Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb
45.24.14 
Bagrovací a ostatní práce na vodních dílech
42.91.20 
Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Specializované stavební práce j. n.
45.25.10 
Lešenářské práce
43.99.20 
Lešenářské práce
45.25.21 
Základové práce včetně pilotáže
43.99.30 
Beranění pilot; základové práce

Page 68/104  
Top