CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.21.12 
Průmyslové nebo laboratorní pece včetně spalovacích, neelektrické
28.21.12 
Neelektrické průmyslové nebo laboratorní pece, včetně spalovacích, kromě pekárenských pecí
29.21.13 
Elektrické pece průmyslové nebo laboratorní (včetně indukčních nebo dielektrických)
28.21.13 
Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece a kamna; zařízení s dielektrickým nebo indukčním ohřevem
29.21.14 
Díly pecí a hořáků
28.21.14 
Díly pecí a hořáků pro topeniště
29.21.91 
Instalace a montáž pecí a hořáků
33.20.29 
Instalace a montáž ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
29.21.92 
Opravy a údržba pecí a hořáků
33.12.14 
Opravy a údržba pecí a hořáků pro topeniště
29.21.99 
Průmyslové služby při výrobě pecí a hořáků
28.21.99 
Subdodavatelské práce při výrobě pecí, kamen a hořáků pro topeniště
29.22.11 
Kladky, kladkostroje a podobná zdvihací zařízení
28.22.11 
Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
29.22.12 
Navijáky včetně speciálně konstruovaných pro práci pod zemí, ostatní navijáky a vrátky
28.22.12 
Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky
29.22.13 
Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
28.22.13 
Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
29.22.14 
Lodní otočné sloupové jeřáby, pojízdné (mostové) jeřáby a lanové jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky
28.22.14 
Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky
29.22.15 
Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením; malé tahače používané na nádražních stanicích
28.22.15 
Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích
29.22.16 
Osobní a nákladní výtahy, včetně skipových, eskalátory a pohyblivé chodníky
28.22.16 
Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
29.22.17 
Pneumatické a ostatní elevátory, dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží a materiálů
28.22.17 
Pneumatické a ostatní elevátory, dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží a materiálů
29.22.18 
Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
28.22.18 
Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
29.22.19 
Díly zdvihacích a manipulačních zařízení
28.22.19 
Díly zdvihacích a manipulačních zařízení
29.22.20 
Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů apod.
28.22.20 
Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů, rypadla apod.
29.22.91 
Instalace a montáže zdvihacích a manipulačních zařízení (kromě výtahů a eskalátorů)
33.20.29 
Instalace a montáž ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
29.22.92 
Opravy a údržba zdvihacích a manipulačních zařízení
33.12.15 
Opravy a údržba zdvihacích a manipulačních zařízení
29.22.99 
Průmyslové služby při výrobě zdvihacích a manipulačních zařízení
28.22.99 
Subdodavatelské práce při výrobě zdvihacích a manipulačních zařízení
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Ostatní instalační práce j. n.
29.23.11 
Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů
28.25.11 
Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů
29.23.12 
Klimatizační zařízení
28.25.12 
Klimatizační zařízení
29.23.13 
Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení pro domácnost)
28.25.13 
Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)
29.23.14 
Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j.n.
28.25.14 
Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j. n.
29.23.20 
Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)
28.25.20 
Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)
29.23.30 
Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných čerpadel
28.25.30 
Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných čerpadel
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Díly strojů a přístrojů používaných převážně pro výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů
29.23.91 
Instalace a montáže chladicího a klimatizačního zařízení (kromě zařízení pro domácnost)
33.20.29 
Instalace a montáž ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
29.23.92 
Opravy a údržba chladicího a klimatizačního zařízení (kromě zařízení pro domácnost)
33.12.18 
Opravy a údržba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
29.23.99 
Průmyslové služby při výrobě chladicího a klimatizačního zařízení (kromě zařízení pro domácnost)
28.25.99 
Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
29.24.11 
Plynové generátory na výrobu generátorového nebo vodního plynu, vyvíječe acetylenu, destilační nebo rektifikační přístroje
28.29.11 
Plynové generátory na výrobu generátorového nebo vodního plynu; vyvíječe acetylenu a podobná zařízení; destilační nebo rektifikační přístroje
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky; oftalmologické a ostatní nástroje a přístroje j. n.
29.24.12 
Přístroje na filtrování nebo čištění kapalin
28.29.12 
Přístroje na filtrování nebo čištění kapalin
29.24.13 
Olejové nebo benzinové filtry, sací vzduchové filtry pro spalovací motory
28.29.13 
Olejové nebo benzinové filtry, sací vzduchové filtry pro spalovací motory
29.24.21 
Stroje a přístroje na čištění nebo sušení, plnění, uzavírání, pečetění nebo označování lahví nebo jiných obalů
28.29.21 
Stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky; oftalmologické a ostatní nástroje a přístroje j. n.
29.24.22 
Osobní a domácí váhy a zařízení na určování hmotnosti
28.29.31 
Váhy pro průmyslové účely; váhy pro průběžné vážení zboží na dopravnících; váhy pro konstantní odvažování a váhy pro dávkování předem stanoveného množství materiálů
28.29.32 
Code: 28.29.32 
Osobní a domácí váhy a zařízení k určování hmotnosti
29.24.23 
Přístroje a zařízení na určování hmotnosti j.n.
28.29.39 
Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti
29.24.24 
Hasicí přístroje, stříkací pistole a podobné přístroje, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje kromě pro použití v zemědělství
28.29.22 
Hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje, kromě pro použití v zemědělství

Page 44/104  
Top