CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
28.74.20 
Řetězy (kromě kloubových řetězů) a jejich díly
25.93.17 
Řetězy (kromě kloubových řetězů) a jejich díly
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Opravy a údržba ostatních kovodělných výrobků
28.74.99 
Průmyslové služby při výrobě spojovacího materiálu, řetězů a pružin
25.94.99 
Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
28.75.11 
Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární zboží a jeho části ze železa, oceli, mědi nebo hliníku
25.99.11 
Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární zboží a jeho části ze železa, oceli, mědi nebo hliníku
28.75.12 
Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro domácnost a jejich díly ze železa, oceli, mědi nebo hliníku
25.99.12 
Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro domácnost a jejich díly, ze železa, oceli, mědi nebo hliníku
28.75.21 
Trezory, dveře, klientské schránky a podobné výrobky z obecných kovů
25.99.21 
Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky, z obecných kovů
28.75.22 
Registratury, kartotéky, zásobníky papírů a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů
25.99.22 
Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek
28.75.23 
Potřeby pro rychlovazače nebo šanony a podobné kancelářské zboží, z obecných kovů
25.99.23 
Potřeby pro rychlovazače nebo šanony, dopisní spony a podobné kancelářské zboží, z obecných kovů
28.75.24 
Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z obecných kovů
25.99.24 
Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z obecných kovů
28.75.25 
Háčky, přezky, spony, poutka, očka apod., z obecných kovů
25.99.25 
Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, přezky, spony, svorky, háčky, očka a podobné výrobky, z obecných kovů, pro oděvy, obuv, plachty, brašny, cestovní zboží nebo pro jiné výrobky; duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem, z obecných kovů; perly a flitry (cetky), z obecných kovů
28.75.26 
Lodní vrtule a jejich lopatky
25.99.26 
Lodní vrtule a jejich lopatky
28.75.27 
Ostatní výrobky z obecných kovů j.n.
25.72.14 
Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k vozidlům, dveřím, oknům, nábytku apod.
25.99.29 
Code: 25.99.29 
Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky
28.75.30 
Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich díly a pochvy
25.71.15 
Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich díly
28.75.90 
Instalace, montáže, opravy a údržba ostatních kovodělných výrobků j.n.
33.11.19 
Opravy a údržba ostatních kovodělných výrobků
33.20.12 
Code: 33.20.12 
Instalace ostatních kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
28.75.99 
Průmyslové služby při výrobě ostatních kovodělných výrobků j.n.
25.99.99 
Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovodělných výrobků j. n.
29.11.11 
Zážehové spalovací motory pro pohon lodí, závěsné
28.11.11 
Závěsné motory pro pohon lodí
29.11.12 
Ostatní zážehové spalovací motory
28.11.12 
Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory
29.11.13 
Vznětové spalovací motory
28.11.13 
Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním
29.11.21 
Parní turbíny
28.11.21 
Parní turbíny
29.11.22 
Vodní turbíny a vodní kola
28.11.22 
Vodní turbíny a vodní kola
29.11.23 
Ostatní plynové turbíny, jiné než proudové a turbovrtulové
28.11.23 
Plynové turbíny, jiné než proudové a turbovrtulové
29.11.31 
Díly parních turbín
28.11.31 
Díly parních turbín
29.11.32 
Díly vodních turbín, vodních kol včetně regulátorů
28.11.32 
Díly vodních turbín, vodních kol, včetně regulátorů
29.11.33 
Díly plynových turbín (kromě proudových a turbovrtulových)
28.11.33 
Díly plynových turbín (kromě proudových a turbovrtulových)
29.11.91 
Instalace a montáže motorů a turbín (kromě leteckých, automobilových a motocyklových)
33.20.29 
Instalace a montáž ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
29.11.92 
Opravy a údržba motorů a turbín (kromě leteckých, automobilových a motocyklových)
33.12.11 
Opravy a údržba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
29.11.99 
Průmyslové služby při výrobě motorů a turbín (kromě leteckých, automobilových a motocyklových)
28.11.99 
Subdodavatelské práce při výrobě motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
29.12.11 
Hydraulické a pneumatické pohony a motory s lineárním pohybem (válce)
28.12.11 
Hydraulické a pneumatické pohony s lineárním pohybem (válců)
28.12.16 
Code: 28.12.16 
Hydraulické systémy
29.12.12 
Ostatní hydraulické a pneumatické pohony a motory
28.12.12 
Rotační hydraulické a pneumatické pohony
28.12.16 
Code: 28.12.16 
Hydraulické systémy
29.12.21 
Čerpadla na palivo, mazadla, chladicí kapaliny a na beton
28.13.11 
Čerpadla na pohonné hmoty, mazadla, chladicí kapaliny a beton
29.12.22 
Ostatní objemová čerpadla s vratným (kmitavým) pohybem pro kapaliny
28.12.13 
Hydraulická čerpadla
28.12.15 
Code: 28.12.15 
Hydraulické sestavy
28.13.12 
Code: 28.13.12 
Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem na kapaliny
29.12.23 
Ostatní objemová rotační čerpadla pro kapaliny
28.12.13 
Hydraulická čerpadla
28.12.15 
Code: 28.12.15 
Hydraulické sestavy

Page 42/104  
Top