CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
93.05.12 
Ostatní služby j.n.
96.09.19 
Jiné služby j. n.
95.00.10 
Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97.00.10 
Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
96.00.10 
Domácnosti produkující blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
98.10.10 
Výrobky blíže neurčené produkované domácnostmi pro vlastní potřebu
97.00.10 
Domácnosti poskytující blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
98.20.10 
Služby blíže neurčené produkované domácnostmi pro vlastní potřebu
99.00.10 
Služby exteritoriálních organizací a institucí
99.00.10 
Služby exteritoriálních organizací a orgánů

Page 104/104  
Top