CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
91.33.11 
Služby členských organizací související se zlepšením občanské a společenské vybavenosti
94.99.12 
Služby organizací na ochranu životního prostředí
94.99.14 
Code: 94.99.14 
Ostatní podpůrné služby organizací zabývajících se zlepšením občanské vybavenosti
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Služby organizací sdružujících osoby za účelem poskytování finanční pomoc
91.33.12 
Služby členských organizací na ochranu určitých skupin obyvatelstva
94.99.13 
Služby organizací na ochranu určitých skupin obyvatelstva
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Služby organizací sdružujících osoby za účelem poskytování finanční pomoc
91.33.13 
Služby mládežnických sdružení
94.99.15 
Služby mládežnických sdružení
91.33.14 
Služby ostatních obdobných organizací j.n.
94.99.16 
Služby sdružení v oblasti kultury a rekreace
94.99.17 
Code: 94.99.17 
Služby ostatních občanských a společenských organizací
94.99.19 
Code: 94.99.19 
Služby ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Služby organizací sdružujících osoby za účelem poskytování finanční pomoc
92.11 
Výroba filmů a videozáznamů
59.11.24 
Filmy a jiné videozáznamy, stažitelné z internetu
92.11.11 
Kinematografické filmy exponované a vyvolané, o šířce nejméně 35 mm
59.11.21 
Originály filmů, videozáznamů a televizních programů
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Kinematografické filmy
92.11.12 
Kinematografické filmy exponované a vyvolané, o šířce menší než 35 mm
59.11.21 
Originály filmů, videozáznamů a televizních programů
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Kinematografické filmy
92.11.20 
Magnetické pásky se záznamem zvuku a obrazu
58.29.29 
Ostatní aplikační software, na fyzickém nosiči
59.11.21 
Code: 59.11.21 
Originály filmů, videozáznamů a televizních programů
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Filmy a jiné videozáznamy na discích, kazetách nebo jiných fyzických nosičích
92.11.31 
Produkce hraných filmů, videozáznamů a DVD
59.11.11 
Produkce filmů
59.11.12 
Code: 59.11.12 
Produkce propagačních nebo reklamních filmů a videozáznamů
92.11.32 
Ostatní služby související s produkcí hraných filmů, videozáznamů a DVD j.n.
59.12.11 
Audio-vizuální editační služby
59.12.12 
Code: 59.12.12 
Převody a rozmnožování původních verzí
59.12.13 
Code: 59.12.13 
Barevná korekce a digitální restaurování
59.12.14 
Code: 59.12.14 
Vizuální efekty
59.12.15 
Code: 59.12.15 
Animace
59.12.16 
Code: 59.12.16 
Titulkování
59.12.17 
Code: 59.12.17 
Editace zvuku a zvukový design
59.12.19 
Code: 59.12.19 
Ostatní služby v oblasti postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.20.11 
Code: 59.20.11 
Pořizování zvukových nahrávek
92.12.10 
Půjčování a distribuce filmů, videozáznamů a DVD
59.13.11 
Licenční služby k filmovým právům a příjmům z těchto práv
59.13.12 
Code: 59.13.12 
Ostatní služby v oblasti distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
92.13.11 
Promítání filmů
59.14.10 
Promítání filmů
92.13.12 
Promítání videa a DVD
59.14.10 
Promítání filmů
92.20.11 
Rozhlasové služby
59.20.11 
Pořizování zvukových nahrávek
59.20.12 
Code: 59.20.12 
Pořizování záznamů naživo
59.20.21 
Code: 59.20.21 
Tvorba rozhlasových programů
59.20.22 
Code: 59.20.22 
Originály rozhlasových programů
60.10.11 
Code: 60.10.11 
Tvorba rozhlasových programů a rozhlasového vysílání
60.10.12 
Code: 60.10.12 
Originály rozhlasového vysílání
60.10.20 
Code: 60.10.20 
Programy rozhlasových stanic

Page 101/104  
Top