CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
78.30.19 
Други услуги по наемане и предоставяне на персонал н.в.д.
74.50.22 
74.50.25 
Code: 74.50.25 
79.11.11 
Резервационни услуги за въздушен превоз
63.30.12 
79.11.12 
Резервационни услуги за железопътен превоз
63.30.12 
79.11.13 
Резервационни услуги за автобусен превоз
63.30.12 
79.11.14 
Резервационни услуги за автомобили под наем
63.30.12 
79.11.19 
Други услуги на туристически агенции по транспортни резервации
63.30.12 
79.11.21 
Резервационни услуги за настаняване
63.30.12 
79.11.22 
Резервационни услуги за развлекателни плавания
63.30.12 
79.11.23 
Резервационни услуги за организирани пътувания
63.30.12 
79.12.11 
Услуги на туроператори по организиране и продажба на организирани пътувания
63.30.11 
79.12.12 
Услуги, предоставяни от туристически придружители
63.30.11 
79.90.11 
Услуги по рекламиране на туризма
63.30.13 
79.90.12 
Информационни услуги за туристите
63.30.13 
79.90.20 
Услуги на екскурзоводи
63.30.14 
79.90.31 
Услуги по размяна на „периоди от време“ в съсобствени ваканционни обекти при условията на временно ползване („time-share“)
63.30.12 
79.90.32 
Резервационни услуги за конгресни центрове и изложбени зали
92.62.13 
79.90.39 
Резервационни услуги за представления и развлечения и други резервационни услуги н.в.д.
92.32.10 
92.62.13 
Code: 92.62.13 
92.72.12 
Code: 92.72.12 
80.10.11 
Услуги на специални автомобили за транспортиране на ценни пратки
74.60.14 
80.10.12 
Услуги на охранители
74.60.15 
80.10.19 
Други охранителни услуги
74.60.16 
80.20.10 
Услуги в областта на технически системи за сигурност
45.31.21 
45.31.22 
Code: 45.31.22 
74.60.13 
Code: 74.60.13 
80.30.10 
Услуги по разследване и издирване
74.60.11 
81.10.10 
Комплексни услуги по обслужване на различни съоръжения
70.32.13 
75.14.12 
Code: 75.14.12 
81.21.10 
Услуги по неспециализирано вътрешно почистване на сгради
74.70.13 
81.22.11 
Услуги по почистване на прозорци
74.70.12 
81.22.12 
Услуги по специализирано почистване
74.70.14 
81.22.13 
Услуги по почистване на пещи и комини
74.70.15 
81.29.11 
Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация
74.70.11 
81.29.12 
Услуги по почистване на улици, отстраняване на сняг и лед
90.03.13 
81.29.13 
Други услуги по хигиенизиране
90.03.13 
81.29.19 
Други услуги по почистване, н.в.д.
74.70.16 
81.30.10 
Услуги по оформяне и поддържане на озеленени площи
01.41.12 
82.11.10 
Комбинирани административни офис услуги
74.85.15 
82.19.11 
Услуги по размножаване
74.85.12 

Page 97/104  
Top