CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
74.10.11 
Услуги по вътрешен дизайн
74.87.13 
74.10.12 
Услуги по промишлен дизайн
74.87.13 
74.10.19 
Други специализирани услуги в областта на дизайна
74.87.13 
74.10.20 
Оригинални дизайнерски проекти
74.87.13 
74.20.11 
Експонирани, но непроявени фотографски плаки и филми
74.81.11 
74.20.12 
Експонирани и проявени фотографски плаки и филми за офсетово размножаване
74.81.12 
74.20.19 
Други експонирани и проявени фотографски плаки и филми
74.81.13 
74.81.14 
Code: 74.81.14 
74.20.21 
Услуги по портретно фотографиране
74.81.22 
74.20.22 
Фотографски услуги, свързани с рекламната дейност
74.81.23 
74.20.23 
Услуги по фотографиране и видеозаснемане на събития
74.81.24 
92.40.10 
Code: 92.40.10 
74.20.24 
Услуги по фотографиране от въздуха
74.81.25 
74.20.29 
Други услуги по специализирано фотографиране
74.81.26 
74.20.31 
Услуги по обработка на фотографски филми
74.81.31 
74.81.32 
Code: 74.81.32 
74.20.32 
Услуги по възстановяване и ретуширане на фотографии
74.81.33 
74.20.39 
Други фотографски услуги, н.в.д.
74.81.34 
74.30.11 
Услуги по писмени преводи
74.85.13 
74.30.12 
Услуги по устни преводи
74.85.14 
74.90.11 
Услуги по проверка на фактури и други документи и информация за транспортни тарифи
63.40.20 
74.90.12 
Услуги по бизнес посредничество и оценяване, без услугите за недвижими имоти и застраховане
74.87.14 
74.90.13 
Консултантски услуги, свързани с околна среда
74.87.16 
74.90.14 
Услуги, свързани с метеорологични прогнози
74.20.74 
74.90.15 
Консултантски услуги в областта на сигурността
74.60.12 
74.90.19 
Други научни и технически консултантски услуги н.в.д.
74.20.60 
74.20.75 
Code: 74.20.75 
74.87.16 
Code: 74.87.16 
74.90.20 
Други професионални, технически и бизнес услуги, н.в.д.
74.14.22 
74.87.17 
Code: 74.87.17 
75.00.11 
Ветеринарномедицински услуги за домашни животни
85.20.11 
75.00.12 
Ветеринарномедицински услуги за селскостопански животни
85.20.12 
75.00.19 
Други ветеринарномедицински услуги
85.20.12 
77.11.10 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили
71.10.10 
77.12.11 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на превозни средства за товари, без водач
71.21.11 
77.12.19 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други сухопътни превозни средства, без водач
71.21.15 
77.21.10 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на стоки за спорт и развлечение
71.40.14 
77.22.10 
Услуги по даване под наем на видеокасети и дискове
71.40.12 
77.29.11 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на телевизионни и радиоприемници, видеомагнетофони, касетофони и други, принадлежности към тях
71.40.11 
77.29.12 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на мебели и други битови уреди
71.40.13 

Page 95/104  
Top