CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
61.30.10 
Спътникови далекосъобщителни услуги, с изключение на разпространение на програми до дома на клиента чрез сателит
64.20.21 
64.20.22 
Code: 64.20.22 
64.20.30 
Code: 64.20.30 
61.30.20 
Разпространение на програми до дома на клиента чрез сателит
64.20.21 
64.20.30 
Code: 64.20.30 
61.90.10 
Други далекосъобщителни услуги
64.20.11 
64.20.12 
Code: 64.20.12 
64.20.13 
Code: 64.20.13 
64.20.14 
Code: 64.20.14 
64.20.15 
Code: 64.20.15 
64.20.21 
Code: 64.20.21 
64.20.28 
Code: 64.20.28 
62.01.11 
Услуги по проектиране и разработване на софтуерни приложения
72.22.12 
72.40.13 
Code: 72.40.13 
62.01.12 
Услуги по проектиране и разработване на потребителски мрежи и системи
72.22.13 
62.01.21 
Оригинали на софтуер за компютърни игри
72.22.12 
62.01.29 
Други оригинали на софтуер
72.22.12 
62.02.10 
Консултантски услуги по хардуер
72.10.10 
72.22.15 
Code: 72.22.15 
62.02.20 
Системни и софтуерни консултантски услуги
72.22.11 
62.02.30 
Услуги по техническа поддръжка, свързани с информационни технологии
72.22.14 
62.03.11 
Услуги по управление и обслужване на мрежи
72.30.10 
62.03.12 
Услуги по управление и обслужване на компютърни системи
72.30.10 
62.09.10 
Услуги по инсталиране на компютри и периферни устройства
30.02.90 
72.60.10 
Code: 72.60.10 
62.09.20 
Други услуги в областта на информационните технологии н.в.д.
72.22.15 
72.60.10 
Code: 72.60.10 
63.11.11 
Услуги по обработка на данни
72.30.21 
72.30.22 
Code: 72.30.22 
72.40.13 
Code: 72.40.13 
63.11.12 
Услуги по уебхостинг
72.30.23 
72.30.30 
Code: 72.30.30 
63.11.13 
Услуги по доставяне на софтуерни приложения
72.30.24 
63.11.19 
Други хостинг услуги и услуги по доставяне на информационна инфраструктура
72.30.24 
63.11.21 
Видеосъдържание, излъчвано в реално време чрез Интернет (streaming)
72.30.24 
63.11.22 
Аудиосъдържание, излъчвано в реално време чрез Интернет (streaming)
72.30.24 
63.11.30 
Място или време за реклама в интернет
72.40.20 
63.12.10 
Съдържание на уебпортали
72.40.12 
63.91.11 
Услуги на информационни агенции за вестници и периодични издания
92.40.10 
63.91.12 
Услуги на информационни агенции за аудиовизуалните медии
92.40.10 

Page 88/104  
Top