CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
60.10.11 
Услуги по създаване и излъчване на радиопрограми
92.20.11 
60.10.12 
Оригинали на радиопрограми
92.20.11 
60.10.20 
Програми на радиоканали
92.20.11 
60.10.30 
Радио време за реклама
92.20.20 
60.20.11 
Услуги по създаване и излъчване на телевизионни програми онлайн, с изключение на програмите срещу абонамент
92.20.12 
60.20.12 
Други услуги по създаване и излъчване на телевизионни програми, с изключение на програмите срещу абонамент
92.20.12 
60.20.13 
Услуги по създаване и излъчване на телевизионни програми онлайн срещу абонамент
92.20.12 
60.20.14 
Други услуги по създаване и излъчване на телевизионни програми срещу абонамент
92.20.12 
60.20.20 
Оригинали на телевизионни програми
92.20.12 
60.20.31 
Програми на телевизионни канали, с изключение на програмите на каналите срещу абонамент
92.20.12 
60.20.32 
Програми на телевизионни канали срещу абонамент
92.20.12 
60.20.40 
Телевизионно време за реклама
92.20.20 
61.10.11 
Фиксирани телефонни услуги — достъп и използване
64.20.11 
64.20.12 
Code: 64.20.12 
64.20.14 
Code: 64.20.14 
64.20.15 
Code: 64.20.15 
61.10.12 
Фиксирани телефонни услуги — характеристики на телефонните повиквания
64.20.11 
64.20.12 
Code: 64.20.12 
64.20.14 
Code: 64.20.14 
64.20.15 
Code: 64.20.15 
61.10.13 
Услуги на частни мрежи за далекосъобщителни системи с фиксирани мрежи
64.20.11 
64.20.12 
Code: 64.20.12 
64.20.14 
Code: 64.20.14 
64.20.15 
Code: 64.20.15 
64.20.21 
Code: 64.20.21 
64.20.22 
Code: 64.20.22 
61.10.20 
Преносни услуги за доставчици на далекосъобщителни услуги чрез фиксирани мрежи
64.20.11 
64.20.12 
Code: 64.20.12 
64.20.14 
Code: 64.20.14 
64.20.15 
Code: 64.20.15 
64.20.21 
Code: 64.20.21 
64.20.22 
Code: 64.20.22 
64.20.23 
Code: 64.20.23 
61.10.30 
Услуги по предаване на данни по фиксирани далекосъобщителни мрежи
64.20.14 
64.20.15 
Code: 64.20.15 
64.20.16 
Code: 64.20.16 
64.20.21 
Code: 64.20.21 
64.20.22 
Code: 64.20.22 
61.10.41 
Преносни услуги за интернет доставчици
64.20.11 
64.20.12 
Code: 64.20.12 

Page 85/104  
Top