CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
59.11.13 
Други услуги по производство на телевизионни програми
92.20.12 
59.11.21 
Оригинали на филми, видеопродукция и телевизионни програми
92.11.11 
92.11.12 
Code: 92.11.12 
92.11.20 
Code: 92.11.20 
59.11.22 
Кинематографски филми
92.11.11 
92.11.12 
Code: 92.11.12 
59.11.23 
Филми и други видеоматериали на диск, касета или други материални носители
22.14.11 
22.14.12 
Code: 22.14.12 
92.11.20 
Code: 92.11.20 
59.11.24 
Филми и други видеоматериали, заредими по електронен път (downloads)
92.11 
59.11.30 
Продажба на рекламно място или време във филми, видеопродукция и телевизионни програми
74.40.20 
59.12.11 
Услуги, свързани с монтаж
92.11.32 
59.12.12 
Услуги, свързани с прехвърляне и размножаване на оригинала
92.11.32 
59.12.13 
Услуги по коригиране на цветовете и цифрово възстановяване
92.11.32 
59.12.14 
Услуги, свързани с визуални ефекти
92.11.32 
59.12.15 
Услуги, свързани с анимация
92.11.32 
59.12.16 
Услуги, свързани със субтитриране
92.11.32 
59.12.17 
Услуги, свързани с озвучаване и звукови ефекти
92.11.32 
59.12.19 
Други технически услуги, свързани с производството на филми, видеопродукция и телевизионни програми
92.11.32 
59.13.11 
Услуги по получаване на правото на използване на филмови права и приходите от тях
92.12.10 
59.13.12 
Други услуги по разпространение на филми, видеопродукция и телевизионни програми
92.12.10 
59.14.10 
Услуги по прожектиране на филми
92.13.11 
92.13.12 
Code: 92.13.12 
59.20.11 
Услуги, свързани със звукозапис
22.14.99 
92.11.32 
Code: 92.11.32 
92.20.11 
Code: 92.20.11 
59.20.12 
Услуги по запис на живо
22.14.99 
92.20.11 
Code: 92.20.11 
59.20.13 
Оригинали на звукозаписи
22.14.99 
59.20.21 
Услуги по създаване на радиопрограми
92.20.11 
59.20.22 
Оригинали на радиопрограми
92.20.11 
59.20.31 
Нотни издания, печатни
22.14.21 
59.20.32 
Нотни издания, електронни
22.14.22 
59.20.33 
Музикални аудиодискове, касети и други материални носители
22.14.11 
22.14.12 
Code: 22.14.12 
59.20.34 
Други аудиодискове и касети
22.14.11 
22.14.12 
Code: 22.14.12 
59.20.35 
Музика, заредима по електронен път (downloads)
72.40.11 
59.20.40 
Услуги по получаване на правото на използване на музикални оригинали
74.87.17 
60.10.11 
Услуги по създаване и излъчване на радиопрограми
72.40.11 

Page 84/104  
Top