CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
58.19.15 
Рекламни материали, търговски и други подобни каталози, печатни
22.15.22 
22.15.99 
Code: 22.15.99 
22.22.12 
Code: 22.22.12 
58.19.19 
Други печатни материали
22.15.21 
22.15.22 
Code: 22.15.22 
22.15.99 
Code: 22.15.99 
22.22.13 
Code: 22.22.13 
58.19.21 
Издания за възрастни онлайн
22.15.14 
58.19.29 
Други издания онлайн, н.в.д.
22.15.12 
72.40.11 
Code: 72.40.11 
58.19.30 
Услуги, свързани с получаване на право на използване на други печатни материали
74.87.17 
58.21.10 
Компютърни игри, на материален носител
72.21.12 
72.21.20 
Code: 72.21.20 
72.40.11 
Code: 72.40.11 
58.21.20 
Компютърни игри, заредими по електронен път (downloads)
72.40.11 
58.21.30 
Игри онлайн
72.40.11 
58.21.40 
Услуги, свързани с получаване на правото на използване на компютърни игри
74.87.17 
58.29.11 
Операционни системи, на материален носител
72.21.11 
72.21.20 
Code: 72.21.20 
58.29.12 
Мрежов софтуер, на материален носител
72.21.11 
72.21.20 
Code: 72.21.20 
58.29.13 
Софтуер за управление на бази данни, на материален носител
72.21.11 
72.21.20 
Code: 72.21.20 
58.29.14 
Софтуерни средства и програмни езици, на материален носител
72.21.11 
72.21.20 
Code: 72.21.20 
58.29.21 
Софтуерни приложения за бизнеса и за домашно ползване, на материален носител
72.21.12 
72.21.20 
Code: 72.21.20 
58.29.29 
Друг приложен софтуер, на материален носител
22.14.11 
22.14.12 
Code: 22.14.12 
72.21.12 
Code: 72.21.12 
72.21.20 
Code: 72.21.20 
92.11.20 
Code: 92.11.20 
58.29.31 
Системен софтуер, заредим по електронен път (downloads)
72.21.11 
72.40.11 
Code: 72.40.11 
58.29.32 
Приложен софтуер, заредим по електронен път (downloads)
72.21.12 
72.40.11 
Code: 72.40.11 
58.29.40 
Софтуер онлайн
72.40.11 
58.29.50 
Услуги, свързани с получаване на право на използване на компютърен софтуер
74.87.17 
59.11.11 
Услуги по производство на филми
92.11.31 
59.11.12 
Услуги по производство на рекламни филми и видеоклипове
92.11.31 

Page 83/104  
Top