CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
45.32.29 
Други търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили, н.в.д.
50.30.22 
45.40.10 
Търговски услуги по продажби на едро на мотоциклети, части и принадлежности за тях
50.40.10 
45.40.20 
Търговски услуги на специализирани магазини по продажби на дребно на мотоциклети, части и принадлежности за тях
50.40.20 
45.40.30 
Други търговски услуги по продажби на дребно на мотоциклети, части и принадлежности за тях
50.40.20 
45.40.40 
Услуги по търговско посредничество при продажби на едро на мотоциклети, части и принадлежности за тях срещу определено възнаграждение или на договорна основа
50.40.30 
45.40.50 
Услуги по техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
50.40.40 
46.11.11 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с живи животни
51.11.11 
46.11.12 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с цветя и растения
51.11.12 
46.11.19 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро със селскостопански суровини, текстилни суровини и полуфабрикати
51.11.12 
46.12.11 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и други продукти
51.12.11 
46.12.12 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с руди и метали в първични форми
51.12.12 
46.12.13 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с химични продукти, торове и агрохимикали
51.12.13 
46.13.11 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с необработен и първично обработен дървен материал
51.13.11 
46.13.12 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с материали за строителството
51.13.12 
46.14.11 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с компютри, софтуер, електронни устройства, далекосъобщителна техника и друго офис оборудване
51.14.11 
51.14.12 
Code: 51.14.12 
46.14.12 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с кораби, въздухоплавателни и други превозни средства, н.в.д.
51.14.13 
46.14.19 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с други машини и промишлено оборудване, н.в.д.
51.14.12 
46.15.11 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с мебели
51.15.10 
46.15.12 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с радио-, телевизионно и видео- оборудване
51.15.10 
46.15.13 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с железария и инструменти за ръчна употреба
51.15.10 
46.15.19 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с кухненски прибори и ножарски изделия и стоки за бита, н.в.д.
51.15.10 
46.16.11 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с текстил
51.16.11 
46.16.12 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с облекло, кожи и обувки
51.16.12 
46.16.13 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с кожени изделия и пътни принадлежности
51.16.13 
46.17.11 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с хранителни продукти
51.17.11 
46.17.12 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с напитки
51.17.11 
46.17.13 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с тютюневи изделия
51.17.12 
46.18.11 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с фармацевтични и медицински стоки, парфюмерийни и козметични стоки, и почистващи препарати
51.18.11 
46.18.12 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с игри и играчки, спортни стоки, велосипеди, книги, вестници, списания и канцеларски стоки, музикални инструменти, часовници и бижутерия, фотографска техника и оптични уреди и апарати
51.18.12 
46.18.19 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с други групи стоки, н.в.д.
51.18.12 
46.19.10 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с разнообразни стоки
51.19.10 
46.21.11 
Търговски услуги по продажби на едро на зърно
51.21.11 
46.21.12 
Търговски услуги по продажби на едро на семена (без маслодайни)
51.21.12 
46.21.13 
Търговски услуги по продажби на едро на маслодайни семена и плодове
51.21.13 
46.21.14 
Търговски услуги по продажби на едро на фуражи и храни за домашни любимци
51.21.14 
46.21.19 
Търговски услуги по продажби на едро на други селскостопански суровини от растителен и животински произход, н.в.д.
51.21.15 
46.21.20 
Търговски услуги по продажби на едро на суров и необработен тютюн
51.25.10 
46.22.10 
Търговски услуги по продажби на едро на цветя и растения
51.22.10 
46.23.10 
Търговски услуги по продажби на едро на живи животни
51.23.10 

Page 71/104  
Top