CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
42.22.11 
Преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
70.11.12 
42.22.12 
Разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.36 
45.21.37 
Code: 45.21.37 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.22.13 
Електроцентрали
45.21.51 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.22.21 
Строителни работи по изграждане на преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.33 
45.21.34 
Code: 45.21.34 
45.21.35 
Code: 45.21.35 
45.21.36 
Code: 45.21.36 
45.21.37 
Code: 45.21.37 
42.22.22 
Строителни и монтажни работи по изграждане на разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.43 
45.21.44 
Code: 45.21.44 
45.21.45 
Code: 45.21.45 
45.21.46 
Code: 45.21.46 
42.22.23 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електроцентрали
45.21.51 
42.91.10 
Брегови и пристанищни съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
45.24.11 
45.24.12 
Code: 45.24.12 
45.24.13 
Code: 45.24.13 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.91.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на брегови и пристанищни съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
45.24.11 
45.24.12 
Code: 45.24.12 
45.24.13 
Code: 45.24.13 
45.24.14 
Code: 45.24.14 
42.99.11 
Съоръжения за добивната и преработващата промишленост
45.21.52 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.99.12 
Съоръжения за спорт и развлечение
45.21.61 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.99.19 
Други строителни съоръжения, н.в.д.
45.21.64 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.99.21 
Строителни и монтажни работи по изграждане на съоръжения за добивната и преработващата промишленост
45.21.52 
42.99.22 
Строителни и монтажни работи по изграждане на открити стадиони и спортни площадки
45.21.61 
45.23.21 
Code: 45.23.21 
42.99.29 
Строителни и монтажни работи по изграждане на други строителни съоръжения, н.в.д.
45.21.64 
43.11.10 
Работи по събаряне и разрушаване
45.11.11 
45.50.10 
Code: 45.50.10 
43.12.11 
Работи по подготовка на строителната площадка, включително оформяне и разчистване на строителната площадка и подготовка на строителни участъци
45.11.12 
45.11.21 
Code: 45.11.21 
45.11.30 
Code: 45.11.30 
45.50.10 
Code: 45.50.10 

Page 67/104  
Top