CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
33.20.11 
Услуги по инсталиране на парни котли, без котлите за централно отопление, включително услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал
28.30.91 
33.20.12 
Услуги по инсталиране на други метални изделия, без машини и оборудване
28.21.91 
28.22.91 
Code: 28.22.91 
28.63.90 
Code: 28.63.90 
28.71.90 
Code: 28.71.90 
28.75.90 
Code: 28.75.90 
29.60.91 
Code: 29.60.91 
33.20.21 
Услуги по инсталиране на офис и счетоводна техника
30.01.90 
33.20.29 
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.в.д.
29.11.91 
29.12.91 
Code: 29.12.91 
29.13.91 
Code: 29.13.91 
29.14.90 
Code: 29.14.90 
29.21.91 
Code: 29.21.91 
29.22.91 
Code: 29.22.91 
29.23.91 
Code: 29.23.91 
29.24.91 
Code: 29.24.91 
29.43.91 
Code: 29.43.91 
29.71.90 
Code: 29.71.90 
30.01.90 
Code: 30.01.90 
34.30.90 
Code: 34.30.90 
35.50.90 
Code: 35.50.90 
36.12 
Code: 36.12 
33.20.31 
Услуги по инсталиране на машини за промишлеността и селското стопанство
29.32.91 
29.53.91 
Code: 29.53.91 
33.20.32 
Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал
29.42.91 
33.20.33 
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството
29.51.91 
33.20.34 
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за добива
29.52.91 
33.20.35 
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
29.53.91 
33.20.36 
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
29.54.91 
29.56.91 
Code: 29.56.91 
33.20.37 
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за хартия, картон и изделия от хартия и картон
29.55.91 
33.20.38 
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за пластмаси и каучук
29.56.91 
33.20.39 
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение
29.56.91 
29.60.91 
Code: 29.60.91 
33.20.32 
Code: 33.20.32 
33.20.91 
Code: 33.20.91 
36.50.90 
Code: 36.50.90 
36.63.10 
Code: 36.63.10 
33.20.41 
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди и елементи
31.62.91 
33.10.91 
Code: 33.10.91 

Page 61/104  
Top