CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
31.09.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други мебели
36.14.11 
36.14.12 
Code: 36.14.12 
36.14.13 
Code: 36.14.13 
36.14.14 
Code: 36.14.14 
32.11.10 
Монети
36.21.10 
32.11.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на монети
36.21.99 
32.12.11 
Култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но не обковани
36.22.11 
32.12.12 
Обработени технически диаманти, диамантен прах и прах от скъпоценни камъни или от синтетични камъни
36.22.12 
32.12.13 
Бижутерийни, златарски изделия и техните части
36.22.13 
36.22.20 
Code: 36.22.20 
32.12.14 
Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли, от скъпоценни или от полускъпоценни камъни
33.50.27 
36.22.14 
Code: 36.22.14 
32.12.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на бижутерийни и подобни изделия
36.22 
32.13.10 
Бижута-имитация и подобни изделия
33.50.27 
36.61.10 
Code: 36.61.10 
32.13.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на бижута-имитация и подобни изделия
36.61.99 
32.20.11 
Пиана и други струнни музикални инструменти с клавиатура
36.30.11 
32.20.12 
Други струнни музикални инструменти
36.30.12 
32.20.13 
Органи с тръби и клавиатура, хармониуми и подобни инструменти; акордеони и подобни инструменти; устни хармоники
36.30.13 
36.30.14 
Code: 36.30.14 
32.20.14 
Музикални или клавирни инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин
36.30.15 
32.20.15 
Други музикални инструменти
36.30.16 
32.20.16 
Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти
36.30.17 
32.20.20 
Части и принадлежности за музикални инструменти
36.30.18 
32.20.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на музикални инструменти
36.30.99 
32.30.11 
Ски за сняг и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт; кънки за лед и ролкови кънки; части за тях
36.40.11 
32.30.12 
Обувки за ски
19.30.21 
32.30.13 
Водни ски, водни планери, сърф бордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове
36.40.12 
32.30.14 
Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика
36.40.13 
32.30.15 
Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни
36.40.14 
32.30.16 
Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.в.д.
36.40.15 
32.30.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на спортни стоки
36.40.99 
32.40.11 
Кукли с човешки образ
36.50.11 
32.40.12 
Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека
36.50.12 
32.40.13 
Части и принадлежности за кукли с човешки образ
36.50.13 
32.40.20 
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване или играчки за конструиране
36.50.20 
32.40.31 
Играчки на колела, предназначени за деца; колички за кукли
36.50.31 
32.40.32 
Пъзели (картинни мозайки)
36.50.32 
32.40.39 
Други игри и детски играчки, н.в.д.
36.50.33 
32.40.41 
Карти за игра
36.50.41 

Page 54/104  
Top