CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
28.96.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на машини за обработка на пластмаси и каучук
29.56.99 
28.99.11 
Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, включително машини за зашиване на листове
29.56.11 
28.99.12 
Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране на букви или производство на отпечатващи детайли
29.56.12 
28.99.13 
Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника
29.56.13 
28.99.14 
Други печатарски машини и устройства, без офис техника
29.56.14 
28.99.20 
Машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
29.24.40 
29.42.11 
Code: 29.42.11 
29.56.25 
Code: 29.56.25 
31.62.13 
Code: 31.62.13 
33.40.23 
Code: 33.40.23 
28.99.31 
Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.в.д.
29.56.22 
28.99.32 
Въртележки, люлки, стрелбища и други изделия за панаири
36.63.10 
28.99.39 
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства или подобни устройства; апаратура за балансиране на гуми; машини със специално предназначение, н.в.д.
29.52.40 
29.56.25 
Code: 29.56.25 
31.62.13 
Code: 31.62.13 
33.20.65 
Code: 33.20.65 
35.30.14 
Code: 35.30.14 
36.50.43 
Code: 36.50.43 
28.99.40 
Части за печатарски и книговезни машини
29.56.15 
28.99.51 
Части за машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
29.23.30 
29.24.52 
Code: 29.24.52 
29.24.53 
Code: 29.24.53 
29.42.40 
Code: 29.42.40 
29.56.26 
Code: 29.56.26 
31.62.16 
Code: 31.62.16 
28.99.52 
Части за други машини със специално предназначение
29.56.26 
28.99.99 
Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на други машини със специално предназначение, н.в.д.
29.56.99 
29.10.11 
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 000 cm3, за превозни средства
34.10.11 
29.10.12 
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1 000 cm3, за превозни средства
34.10.12 
29.10.13 
Бутални двигатели със запалване чрез компресия за превозни средства
34.10.13 
29.10.21 
Превозни средства с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 500 cm3, нови
34.10.21 
29.10.22 
Превозни средства с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1 500 cm3, нови
34.10.22 
29.10.23 
Превозни средства с бутален двигател със запалване чрез компресия, нови
34.10.23 
29.10.24 
Други автомобили за превоз на хора, н.в.д.
34.10.24 
29.10.30 
Автомобили за превоз на хора с 10 или повече места
34.10.30 
29.10.41 
Товарни превозни средства, с бутален двигател със запалване чрез компресия, нови
34.10.41 
29.10.42 
Товарни превозни средства с бутален двигател с искрово запалване; други товарни превозни средства, нови
34.10.42 
29.10.43 
Пътни влекачи за полуремаркета
34.10.44 
29.10.44 
Шасита, оборудвани с двигател, за автомобили
34.10.45 
29.10.51 
Автокранове
34.10.52 

Page 50/104  
Top