CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
28.30.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на машини за селското и горското стопанство
29.31.99 
29.32.99 
Code: 29.32.99 
28.41.11 
Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни или други лъчи, чрез ултразвук или подобни методи
29.42.11 
28.41.12 
Обработващи центри, машини агрегатни — еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал
29.42.12 
28.41.21 
Стругове, работещи чрез отнемане на метал
29.42.21 
28.41.22 
Машини за ръзстъргване или фрезоване; резбонарезни машини, н.в.д.
29.42.22 
29.42.23 
Code: 29.42.23 
28.41.23 
Машини за пробиване, разстъргване, фрезоване, нарязване на външна или вътрешна резба на металите или за други довършителни операции за обработка на метал
29.42.31 
28.41.24 
Стъргателни, изрязващи, отрезни или други металорежещи машини
29.42.31 
28.41.31 
Машини за навиване, огъване и изправяне на метал
29.42.32 
29.42.33 
Code: 29.42.33 
28.41.32 
Машини за рязане, пробиване или назъбване на метал
29.42.32 
29.42.33 
Code: 29.42.33 
28.41.33 
Машини за коване или щамповане, щамповачни, падащи и хидравлични чукове; хидравлични и други преси за обработка на метал, н.в.д.
29.42.34 
28.41.34 
Машини, н.в.д., за обработка на метал или металокерамика, работещи без отнемане на материал
29.42.35 
28.41.40 
Части и принадлежности за машини за обработка на метал
29.42.40 
28.41.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на машини за обработка на метал
29.42.99 
28.49.11 
Машини за обработка на камъни, керамика, бетон или подобни минерални материали или за студена обработка на стъкло
29.43.11 
28.49.12 
Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали; машини и устройства за галванотехника
29.43.12 
31.62.13 
Code: 31.62.13 
28.49.21 
Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави, за обработващи машини
29.43.31 
29.56.26 
Code: 29.56.26 
28.49.22 
Приспособления за закрепване на обработвани детайли за обработващи машини
29.43.32 
28.49.23 
Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини
29.43.33 
28.49.24 
Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали
29.43.34 
28.49.99 
Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на други обработващи машини
29.43.99 
28.91.11 
Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане; валцуващи машини за метали
29.51.11 
28.91.12 
Части за машини и оборудване за металургията и леярството; части за валцуващи машини за метали
29.51.12 
28.91.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на машини и оборудване за металургията и леярството
29.51.99 
28.92.11 
Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други подземни работи
29.52.11 
28.92.12 
Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други машини за сондиране или пробиване
29.52.12 
28.92.21 
Самоходни булдозери
29.52.21 
28.92.22 
Самоходни грейдери
29.52.22 
28.92.23 
Самоходни скрепери
29.52.23 
28.92.24 
Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци
29.52.24 
28.92.25 
Самоходни товарачни машини и лопаткови товарачи с челно товарене
29.52.25 
28.92.26 
Самоходни механични лопати, екскаватори, товарачни машини и лопаткови товарачи с въртяща се на 360° платформа, с изключение на товарачни машини и лопаткови товарачи с челно товарене
29.52.26 
28.92.27 
Други самоходни механични механични лопати, екскаватори, товарачни машини и лопаткови товарачи; други самоходни миннодобивни машини
29.52.27 
28.92.28 
Самоходни булдозери
29.52.28 
28.92.29 
Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа
34.10.51 

Page 48/104  
Top