CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
23.99.14 
Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод, под формата на полуфабрикати
26.82.14 
23.99.15 
Изкуствен корунд
26.82.15 
23.99.19 
Изделия от други неметални минерални материали, н.в.д.
26.82.16 
23.99.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на продукти от други неметални минерали, н.в.д.
26.82.99 
24.10.11 
Нелегирани чугуни и огледални „шпигел“ чугуни, във вид на отливки, слитъци или други първични форми
27.10.11 
24.10.12 
Феросплави
27.10.20 
24.10.13 
Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми
27.10.11 
24.10.14 
Гранули и прахове от необработени чугуни и огледални чугуни или стомана
27.10.12 
27.10.13 
Code: 27.10.13 
24.10.21 
Блокове, други първични форми и полупродукти от нелегирана стомана
27.10.31 
24.10.22 
Блокове, други първични форми и полупродукти от неръждаема стомана
27.10.32 
24.10.23 
Блокове, други първични форми и полупродукти от друга легирана стомана
27.10.33 
24.10.31 
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm (от нелегирана стомана)
27.10.60 
24.10.32 
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 mm (от нелегирана стомана)
27.10.60 
24.10.33 
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm (от неръждаема стомана)
27.10.41 
24.10.34 
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 mm (от неръждаема стомана)
27.10.41 
24.10.35 
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm (от друга нелегирана стомана)
27.10.50 
27.10.60 
Code: 27.10.60 
24.10.36 
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 mm от друга нелегирана стомана, (без изделия от силициеви електротехнически стомани)
27.10.60 
24.10.41 
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm (от нелегирана стомана)
27.10.71 
24.10.42 
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm (от неръждаема стомана)
27.10.41 
24.10.43 
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm (от друга легирана стомана)
27.10.71 
24.10.51 
Плосковалцувани продукти от нелегирана стомана с широчина ≥ 600 mm, плакирани или покрити
27.10.60 
27.10.72 
Code: 27.10.72 
24.10.52 
Плосковалцувани продукти от друга нелегирана стомана с широчина ≥ 600 mm, плакирани или покрити
27.10.72 
24.10.53 
Плосковалцувани продукти от силициева електротехническа стомана с широчина ≥ 600 mm
27.10.60 
27.10.71 
Code: 27.10.71 
24.10.54 
Плосковалцувани продукти от силициева електротехническа стомана с широчина < 600 mm
27.10.60 
27.32.10 
Code: 27.32.10 
24.10.55 
Плосковалцувани продукти от високоскоростна стомана с широчина < 600 mm
27.10.50 
24.10.61 
Валцдрат (заготовка за валцуване и тел) (от нелегирана стомана)
27.10.81 
24.10.62 
Пръти от нелегирана стомана, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване
27.10.83 
24.10.63 
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) (от неръждаема стомана)
27.10.42 
24.10.64 
Пръти от неръждаема стомана, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване
27.10.43 
27.31.30 
Code: 27.31.30 
24.10.65 
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) (от друга легирана стомана)
27.10.50 
27.10.82 
Code: 27.10.82 
24.10.66 
Пръти от друга легирана стомана, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване
27.10.50 
27.10.83 
Code: 27.10.83 
27.31.20 
Code: 27.31.20 

Page 32/104  
Top