CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
01.22.13 
Фурми
01.13.21 
01.22.14 
Смокини
01.13.21 
01.22.19 
Други тропически и субтропически плодове
01.13.21 
01.13.23 
Code: 01.13.23 
01.23.11 
Грейпфрути (включително pomelo)
01.13.22 
01.23.12 
Лимони и сладки лимони
01.13.22 
01.23.13 
Портокали
01.13.22 
01.23.14 
Мандарини, тангерини и клементини
01.13.22 
01.23.19 
Други цитрусови плодове
01.13.22 
01.24.10 
Ябълки
01.13.23 
01.24.21 
Круши
01.13.23 
01.24.22 
Дюли
01.13.23 
01.24.23 
Кайсии
01.13.23 
01.24.24 
Череши
01.13.23 
01.24.25 
Праскови
01.13.23 
01.24.26 
Нектарини
01.13.23 
01.24.27 
Сливи
01.13.23 
01.24.28 
Трънки
01.13.23 
01.24.29 
Други семкови и костилкови плодове, н.в.д
01.13.23 
01.25.11 
Киви
01.13.23 
01.25.12 
Малини
01.13.23 
01.25.13 
Ягоди
01.13.23 
01.25.19 
Други ягодоплодни плодове и плодове от вида vaccinium, н.в.д
01.13.23 
01.25.20 
Семена от плодове
01.12.23 
01.13.23 
Code: 01.13.23 
01.25.31 
Бадеми
01.13.24 
01.25.32 
Кестени
01.13.24 
01.25.33 
Лешници
01.13.24 
01.25.34 
Шамфъстък
01.13.24 
01.25.35 
Орехи
01.13.24 
01.25.39 
Други черупкови плодове (с изключение на годни за консумация диворастящи ядки, фъстъци и кокосови орехи)
01.13.21 
01.13.24 
Code: 01.13.24 
01.25.90 
Други черупкови, ягодоплодни и други плодове, н.в.д
01.13.23 
01.26.11 
Трапезни маслини
01.13.24 
01.26.12 
Маслини за производство на зехтин
01.13.24 
01.26.20 
Кокосови орехи
01.13.21 
01.26.90 
Други маслодайни плодове
01.11.35 
01.27.11 
Кафе на зърна, сурово
01.13.31 
01.27.12 
Листа от чаено дърво
01.13.32 
01.27.13 
Листа от мате
01.13.33 

Page 3/104  
Top