CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
22.22.11 
Торби, торбички, пликчета и фунийки, от полимери на етилена
25.22.11 
22.22.12 
Торби, торбички, пликчета и фунийки, от други пластмаси
25.22.12 
22.22.13 
Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси
25.22.13 
22.22.14 
Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси
25.22.14 
22.22.19 
Други опаковки, от пластмаси
25.22.15 
22.22.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на опаковки от пластмаси
25.22.99 
22.23.11 
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи или плочки, от пластмаси
21.24.11 
25.23.11 
Code: 25.23.11 
22.23.12 
Вани, душ-кабини, мивки, бидета, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, резервоари за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси
25.23.12 
22.23.13 
Резервоари, бидони и подобни съдове, с вместимост > 300 l, от пластмаси
25.23.13 
22.23.14 
Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от пластмаси
25.23.14 
22.23.15 
Линолеум и твърди подови настилки от други материали, различни от пластмаси, или еластични подови настилки като винил, линолеум и др.
36.63.40 
22.23.19 
Дограма и други изделия от пластмаси за строителството, н.в.д.
25.23.15 
22.23.20 
Сглобяеми конструкции от пластмаси
25.23.20 
22.23.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
25.23.99 
22.29.10 
Облекло и допълнения за облекло (включително ръкавици), от пластмаси
25.24.10 
22.29.21 
Самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, на роли с широчина ≤ 20 см, от пластмаси
25.24.21 
22.29.22 
Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси
25.24.22 
22.29.23 
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни изделия, от пластмаси
25.24.23 
22.29.24 
Части от пластмаси, н.в.д., за осветители, светлинни надписи и подобни изделия
25.24.24 
22.29.25 
Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси
25.24.27 
22.29.26 
Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от пластмаси
25.24.28 
22.29.29 
Други изделия от пластмаси
19.30.40 
25.24.28 
Code: 25.24.28 
36.63.32 
Code: 36.63.32 
36.63.61 
Code: 36.63.61 
36.63.71 
Code: 36.63.71 
36.63.73 
Code: 36.63.73 
22.29.91 
Услуги по производство на други изделия от пластмаси
25.24.90 
22.29.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производство на други изделия от пластмаси
25.24.90 
23.11.11 
Стъкло отлято, изтеглено или издухано на листа или профили, но необработено по друг начин
26.11.11 
23.11.12 
Флоат стъкло и полирано стъкло, на плочи или листа, но необработено по друг начин
26.11.12 
23.11.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на необработено плоско стъкло
26.11.99 
23.12.11 
Стъкло на листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но непоставено в рамка или монтирано
26.12.11 
23.12.12 
Предпазно стъкло
26.12.12 
23.12.13 
Огледала от стъкло; изолиращо многослойно стъкло за сгради (стъклопакети)
26.12.13 
23.12.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на формовано и плоско стъкло
26.12.90 
23.13.11 
Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло
26.13.11 
23.13.12 
Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните
26.13.12 
23.13.13 
Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба
26.13.13 

Page 29/104  
Top