CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
21.10.53 
Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни
24.41.53 
21.10.54 
Антибиотици
24.41.54 
21.10.60 
Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.в.д.
24.41.60 
21.10.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на основни лекарствени вещества
24.41.99 
21.20.11 
Медикаменти, съдържащи пеницилини или други антибиотици
24.42.11 
21.20.12 
Медикаменти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици
24.42.12 
21.20.13 
Медикаменти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или антибиотици
24.42.13 
21.20.21 
Антисеруми и ваксини
24.42.21 
21.20.22 
Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди
24.42.22 
21.20.23 
Диагностични реактиви и други лекарствени продукти
24.42.23 
21.20.24 
Превързочни материали, хирургически конци и аналогични изделия; окомплектовани чанти за първа помощ
24.42.24 
21.20.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на лекарствени продукти
24.42.99 
22.11.11 
Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили
25.11.11 
22.11.12 
Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди
25.11.12 
22.11.13 
Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети
25.11.13 
22.11.14 
Пневматични гуми от каучук, за селскостопански и лесовъдни превозни средства и съоръжения; други нови външни пневматични гуми
25.11.14 
22.11.15 
Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажи, сменяеми протектори за пневматични гуми колани (предпазни ленти) от каучук
25.11.15 
22.11.16 
Профили за поправка на гуми, от невулканизиран каучук
25.11.16 
22.11.20 
Регенерирани пневматични гуми, от каучук
25.12.10 
22.11.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на външни и вътрешни гуми от каучук; регенериране и възстановяване на гуми от каучук
25.11.99 
25.12.99 
Code: 25.12.99 
22.19.10 
Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти
25.13.10 
22.19.20 
Невулканизиран каучук и изделия от него невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили
25.13.20 
22.19.30 
Маркучи от невтвърден вулканизиран каучук
25.13.30 
22.19.40 
Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук
25.13.40 
22.19.50 
Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми
25.13.50 
22.19.60 
Облекло и допълнения за облекло от невтвърден вулканизиран каучук
25.13.60 
22.19.71 
Хигиенни или фармацевтични изделия (включително биберони) от невтвърден вулканизиран каучук
25.13.71 
22.19.72 
Подови настилки и изтривалки от вулканизиран каучук, различен от порестия
25.13.72 
22.19.73 
Други изделия от вулканизиран каучук, н.в.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия от него, подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук
19.30.40 
25.13.73 
Code: 25.13.73 
36.63.73 
Code: 36.63.73 
22.19.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други изделия от каучук
25.13.99 
22.21.10 
Едножични влакна, чийто най-голям размер на напречния разрез > 1 mm (моновлакна), пръчки, прътове и профили, от пластмаси
25.21.10 
22.21.21 
Изкуствени черва от втвърдени протеини или от целулозна пластмаса, твърди тръби и маркучи, от пластмаси
25.21.21 
22.21.29 
Други тръби, маркучи и принадлежности за тях, от пластмаси
25.21.22 
22.21.30 
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали
25.21.30 
22.21.41 
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси
25.21.41 
22.21.42 
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси
25.21.42 
22.21.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси
25.21.99 

Page 28/104  
Top