CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
17.12.31 
Хартия и картон „крафтлайнер“, неизбелени и непокрити
21.12.22 
17.12.32 
Избелена хартия или картон „крафтлайнер“, покрити
21.12.22 
17.12.33 
Полухимична хартия за навълняване
21.12.24 
17.12.34 
Рециклирана хартия за навълняване и друг флутинг
21.12.24 
17.12.35 
Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит
21.12.25 
17.12.41 
Крафтхартия и крафткартон, непокрити, крепирани или навълнени
21.12.23 
17.12.42 
Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия (различна от използваната за писане, печатане или други графични цели)
21.12.30 
17.12.43 
Филтърна хартия и картон; филцова хартия
21.12.30 
17.12.44 
Цигарена хартия, неизрязана по формат или на листчета или тръбички
21.12.30 
17.12.51 
Картон, сив от вътрешната страна, непокрит
21.12.23 
17.12.59 
Други непокрити картони
21.12.23 
17.12.60 
Сулфорирани хартия и картон, маслоустойчива хартия, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни
21.12.40 
17.12.71 
Композитни хартия и картон, непокрити, нито импрегнирани
21.12.51 
17.12.72 
Хартия и картон, крепирани или навълнени, релефно щамповани или перфорирани
21.12.52 
17.12.73 
Хартия и картон, използвани за писане, печатане или задруги графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества
21.12.53 
17.12.74 
Крафтхартия (различна от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрита с каолин или други неорганични вещества
21.12.54 
17.12.75 
Крафткартон (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества
21.12.54 
17.12.76 
Индиго, хартия, наречена „автокопирна“, и друга хартия за копиране или типографска хартия, на роли или на листа
21.12.55 
17.12.77 
Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа
21.12.56 
21.12.57 
Code: 21.12.57 
17.12.78 
Картон, сив от вътрешната страна, (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества
21.12.54 
17.12.79 
Друг картон (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества
21.12.54 
17.12.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на хартия и картон
21.12.99 
17.21.11 
Навълнен картон (велпапе), на роли или на листа
21.21.11 
17.21.12 
Торби, пликове и кесии, от хартия
21.21.12 
17.21.13 
Кутии и кашони от навълнени хартия или картон
21.21.13 
17.21.14 
Сгъваеми кутии и картонени изделия от ненавълнени хартия или картон
21.21.14 
17.21.15 
Картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни, от хартия
21.21.15 
17.21.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на навълнени картон и опаковки от хартия и картон
21.21.99 
17.22.11 
Тоалетна хартия, носни кърпички, салфетки за почистване на грим и за подсушаване на ръцете, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна
21.22.11 
17.22.12 
Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подплати за пелени, както и подобни хигиенни изделия и облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна
17.54.31 
21.22.12 
Code: 21.22.12 
17.22.13 
Табли, чинии, чаши и подобни изделия, от хартия или картон
21.22.13 
17.22.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни принадлежности
21.22.99 
17.23.11 
Индиго, хартия, наречена „автокопирна“ и друга хартия за копиране или типографска хартия, комплекти от восъчни листа и офсетни плаки от хартия; самозалепваща се хартия или хартия, покрита с лепилен слой
21.23.11 
17.23.12 
Пликове, неилюстровани пощенски картички от хартия или картон, кутии, кесии, куфарчета и подобни, съдържащи канцеларски материали от хартия
21.23.12 
17.23.13 
Регистри, счетоводни книги, кочани, формуляри, папки, канцеларски материали, от хартия или картон
22.22.20 
17.23.14 
Друга хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, релефно щамповани или перфорирани
21.23.13 
17.23.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на канцеларски материали от хартия или картон
21.23.99 
17.24.11 
Тапети и подобни стенни облицовки; прозрачна хартия за облепване на прозорци
21.24.11 

Page 21/104  
Top