CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
01.13.19 
Други листни или стъблени зеленчуци
01.12.13 
01.13.21 
Дини
01.12.12 
01.13.29 
Други пъпеши
01.12.12 
01.13.31 
Люти чушки и сладки пиперки, зелени (единствено от вида capsicum)
01.12.12 
01.12.13 
Code: 01.12.13 
01.13.32 
Краставици и корнишони
01.12.12 
01.13.33 
Патладжани
01.12.12 
01.12.13 
Code: 01.12.13 
01.13.34 
Домати
01.12.12 
01.13.39 
Други плодни зеленчуци, н.в.д.
01.12.12 
01.12.13 
Code: 01.12.13 
01.13.41 
Моркови и ряпа
01.12.11 
01.13.42 
Чесън
01.12.11 
01.13.43 
Лук
01.12.11 
01.13.44 
Праз и други лукови зеленчуци
01.12.11 
01.13.49 
Други кореноплодни, луковични или грудкови зеленчуци (без високо съдържание на нишесте или инулин)
01.12.11 
01.13.51 
Картофи
01.11.21 
01.13.52 
Патати (сладки картофи)
01.11.23 
01.13.53 
Маниока
01.11.23 
01.13.59 
Други корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, годни за консумация
01.11.23 
01.13.60 
Семена от зеленчуци, с изключение на семена от цвекло
01.12.24 
01.13.71 
Захарно цвекло
01.11.51 
01.13.72 
Семена от захарно цвекло
01.11.92 
01.13.80 
Гъби и трюфели
01.12.13 
01.13.90 
Пресни зеленчуци, н.в.д.
01.12.13 
01.14.10 
Захарна тръстика
01.11.52 
01.15.10 
Суров или необработен тютюн
01.11.40 
01.16.11 
Памук, неомаганен или омаганен
01.11.71 
01.16.12 
Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лен, коноп и рами), необработени или отопени
01.11.72 
01.16.19 
Лен, коноп и сурови влакнодайни растения, н.в.д.
01.11.73 
01.19.10 
Фуражни растения
01.11.60 
01.19.21 
Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса
01.12.22 
01.19.22 
Семена от цветя
01.12.23 
01.19.31 
Семена от фуражно цвекло и от други фуражни растения
01.11.92 
01.12.24 
Code: 01.12.24 
01.19.39 
Необработени растителни материали, н.в.д.
01.11.93 
01.21.11 
Трапезно грозде
01.13.11 
01.21.12 
Друг вид грозде, прясно
01.13.12 
01.22.11 
Авокадо
01.13.21 
01.22.12 
Банани, включително хлебните и подобни
01.13.21 

Page 2/104  
Top