CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
13.99.14 
Текстилни влакна ≤ 5 mm (флок) мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали
17.54.31 
13.99.15 
Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди наречени „във верижка“
17.54.35 
13.99.16 
Ватирани текстилни изделия на парчета
17.54.39 
13.99.19 
Други текстилни изделия, н.в.д
36.63.73 
13.99.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други текстилни изделия, н.в.д.
17.54.99 
14.11.10 
Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи
18.10.10 
14.11.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на облекло от обработени меки кожи
18.10.99 
14.12.11 
Работни костюми, ансамбли и сака, за мъже или момчета
18.21.11 
14.12.12 
Работни панталони, панталони с пластрон или презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже или момчета
18.21.12 
14.12.21 
Работни костюми, ансамбли и сака, за жени или момичета
18.21.21 
14.12.22 
Работни панталони, панталони с пластрон или презрамки, панталони до под коляното и къси панталони за жени или момичета
18.21.22 
14.12.30 
Друго работно облекло
18.21.30 
14.12.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на работно облекло
18.21.99 
14.13.11 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
18.22.11 
14.13.12 
Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
18.22.12 
14.13.13 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузон, и подобни изделия трикотажни или плетени, за жени или момичета
18.22.13 
14.13.14 
Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета
18.22.14 
14.13.21 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
18.22.21 
14.13.22 
Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
18.22.22 
14.13.23 
Сака, различни от трикотажните и плетените, за мъже или момчета
18.22.23 
14.13.24 
Панталони, панталони с пластрон презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти от тъкани, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
18.22.24 
14.13.31 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
18.22.31 
14.13.32 
Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
18.22.32 
14.13.33 
Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
18.22.33 
14.13.34 
Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени и момичета
18.22.34 
14.13.35 
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти от тъкани, различни от трикотажните или плетените, за жени ли момичета
18.22.35 
14.13.40 
Употребявано облекло и изделия
18.22.40 
14.13.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на горно облекло
18.22.99 
14.14.11 
Ризи и ризи с къс ръкав, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
18.23.11 
14.14.12 
Слипове и долни гащи, нощни ризи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
18.23.12 
14.14.13 
Блузи, ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета
18.23.13 
14.14.14 
Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, домашни роби и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета
18.23.14 
14.14.21 
Ризи или ризи с къс ръкав, без трикотажни или плетени, за мъже или момчета
18.23.21 
14.14.22 
Слипове и долни гащи, бельо, нощни ризи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажни или плетени, за мъже или момчета
18.23.22 
14.14.23 
Блузи, ризи и шемизетки, различни от трикотажни или плетени, за жени или момичета
18.23.23 
14.14.24 
Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, домашни роби и подобни изделия, различни от трикотажни или плетени, за жени или момичета
18.23.24 
14.14.25 
Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени
18.23.25 
14.14.30 
Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени
18.23.30 
14.14.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на долно облекло
18.23.99 
14.19.11 
Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени
18.24.11 

Page 17/104  
Top