CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
96.09.19 
Други разнообразни услуги, н.в.д.
93.05.12 
97.00.10 
Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал
95.00.10 
98.10.10 
Недиференцирани стоки, произведени от домакинствата за собствено потребление
96.00.10 
98.20.10 
Недиференцирани услуги, произведени от домакинствата за собствено потребление
97.00.10 
99.00.10 
Услуги, предоставяни от екстериториални организации и служби
99.00.10 

Page 104/104  
Top