CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
94.99.20 
Услуги по отпускане на безвъзмездни средства от организации с нестопанска цел
91.33.12 
91.33.14 
Code: 91.33.14 
95.11.10 
Услуги по поправка и ремонт на компютри и периферни устройства
72.50.11 
72.50.12 
Code: 72.50.12 
95.12.10 
Услуги по ремонт на комуникационна техника
32.20.92 
32.30.92 
Code: 32.30.92 
52.74.13 
Code: 52.74.13 
95.21.10 
Услуги по ремонт на битова електроника
52.72.11 
95.22.10 
Услуги по ремонт на битови уреди и друго оборудване за дома и градината
29.31.90 
52.72.12 
Code: 52.72.12 
95.23.10 
Услуги по поправка на обувки и кожени изделия
52.71.10 
52.74.13 
Code: 52.74.13 
95.24.10 
Услуги по ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
36.11.90 
36.14.90 
Code: 36.14.90 
95.25.11 
Услуги по ремонт на часовници
52.73.10 
95.25.12 
Услуги по поправка на бижута
52.73.10 
95.29.11 
Услуги по поправка и корекция на облекло и други текстилни изделия
52.74.11 
95.29.12 
Услуги по ремонт на велосипеди
52.74.12 
95.29.13 
Услуги по ремонт и поддръжка на музикални инструменти
36.30.92 
95.29.14 
Услуги по ремонт и поддръжка на спортни стоки
17.40.22 
52.74.13 
Code: 52.74.13 
95.29.19 
Услуги по ремонт на други лични вещи и стоки за бита, н.в.д.
52.74.13 
96.01.11 
Услуги по пране с монетни машини на самообслужване
93.01.12 
96.01.12 
Услуги по химическо чистене (включително услуги по почистване на стоки от кожа)
93.01.13 
93.01.14 
Code: 93.01.14 
96.01.13 
Услуги по гладене
93.01.15 
96.01.14 
Услуги по боядисване
93.01.16 
96.01.19 
Други услуги по пране и почистване на текстил
93.01.11 
93.01.13 
Code: 93.01.13 
96.02.11 
Дамски фризьорски услуги
93.02.21 
96.02.12 
Мъжки бръснаро-фризьорски услуги
93.02.22 
96.02.13 
Козметични услуги, услуги по направа на маникюр и педикюр
93.02.23 
96.02.19 
Други козметични услуги
93.02.23 
96.02.20 
Необработени човешки коси
93.02.10 
96.03.11 
Услуги на гробищни паркове и крематориуми
93.03.11 
96.03.12 
Траурно-обредни услуги
93.03.12 
96.04.10 
Услуги по поддържане на добро физическо състояние
93.04.10 
96.09.11 
Услуги, свързани с грижи за домашни любимци
93.05.11 
96.09.12 
Услуги по осигуряване на компаньони и компаньонки
93.05.12 
96.09.13 
Услуги на монетни машини, н.в.д.
93.05.12 

Page 103/104  
Top