CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
87.30.11 
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за възрастни хора
85.31.11 
87.30.12 
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за деца и младежи с физически увреждания
85.14.15 
85.31.12 
Code: 85.31.12 
87.30.13 
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за възрастни с физически увреждания
85.14.15 
85.31.12 
Code: 85.31.12 
87.90.11 
Други социални услуги с настаняване за деца и младежи
85.31.13 
85.31.15 
Code: 85.31.15 
87.90.12 
Услуги по социална работа с настаняване за претърпели насилие жени
85.31.14 
85.31.15 
Code: 85.31.15 
87.90.13 
Други услуги по социална работа с настаняване за възрастни
85.31.14 
88.10.11 
Услуги, свързани с подпомагане и обслужване по домовете (домашен социален патронаж) за възрастни хора
85.32.14 
88.10.12 
Услуги на дневни центрове за възрастни хора
85.32.14 
88.10.13 
Услуги по професионална рехабилитация за хора с увреждания
85.32.15 
88.10.14 
Услуги, свързани с подпомагане и обслужване по домовете (домашен социален патронаж) за хора с увреждания
85.32.16 
88.10.15 
Услуги на дневни центрове за възрастни с увреждания
85.32.16 
88.91.11 
Услуги на детски ясли и подобни, без услуги на дневни центрове за деца с увреждания
85.32.11 
88.91.12 
Услуги на дневни центрове за деца и младежи с увреждания
85.32.12 
88.91.13 
Услуги по гледане на деца
85.32.11 
88.99.11 
Услуги по ориентиране и консултиране, насочени към децата, н.в.д.
85.32.13 
88.99.12 
Услуги по социално подпомагане без настаняване
85.32.14 
88.99.13 
Услуги по професионална реадаптация за безработни лица
85.32.15 
88.99.19 
Други социални услуги без настаняване н.в.д.
75.21.12 
85.32.16 
Code: 85.32.16 
90.01.10 
Услуги на артистите-изпълнители
92.31.21 
92.34.11 
Code: 92.34.11 
90.02.11 
Услуги по създаване и представяне на музикални и сценични произведения
92.34.11 
90.02.12 
Услуги по продуциране и организиране на музикални и сценични произведения
92.31.21 
92.34.11 
Code: 92.34.11 
90.02.19 
Други спомагателни услуги, свързани с изпълнителското изкуство
92.32.10 
90.03.11 
Услуги, предоставяни от писатели, композитори, скулптори и други творци, с изключение на артисти-изпълнители
92.31.22 
92.40.10 
Code: 92.40.10 
90.03.12 
Оригинални произведения на писатели, композитори и други творци, с изключение на артисти-изпълнители, художници и скулптори
92.31.10 
90.03.13 
Оригинални произведения на художници и скулптори
92.31.10 
90.04.10 
Услуги, свързани с управление на художествени обекти и съоръжения
92.32.10 
91.01.11 
Услуги на библиотеки
92.51.11 
91.01.12 
Услуги на архиви
75.14.12 
92.51.12 
Code: 92.51.12 
91.02.10 
Услуги по управление на музеи
92.52.11 
91.02.20 
Музейни сбирки и колекции
92.31.10 
92.52.11 
Code: 92.52.11 

Page 101/104  
Top