CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
85.52.19 
Друго неформално обучение в областта на културата
80.42.20 
85.53.11 
Услуги на школи и училища за обучение на водачи на леки автомобили
80.41.11 
85.53.12 
Услуги на школи и училища за летателно обучение и обучение по корабоводене
80.41.12 
85.59.11 
Услуги на школи и училища за езиково обучение
80.42.10 
80.42.20 
Code: 80.42.20 
85.59.12 
Услуги на центрове за обучение по информационни технологии
80.42.10 
85.59.13 
Услуги по професионално обучение н.в.д.
80.42.10 
85.59.19 
Образователни услуги, н.в.д.
80.42.20 
85.60.10 
Спомагателни услуги в областта на образованието
74.14.14 
86.10.11 
Болнични хирургически услуги
85.11.11 
86.10.12 
Болнични акушеро-гинекологични услуги
85.11.13 
86.10.13 
Болнични рехабилитационни услуги
85.11.14 
86.10.14 
Болнични психиатрични услуги
85.11.15 
86.10.15 
Други болнични услуги, предоставяни от лекари
85.11.12 
86.10.19 
Други болнични услуги
85.11.16 
86.21.10 
Медицински услуги, предоставяни от общопрактикуващи лекари
85.12.11 
86.22.11 
Услуги по анализ и тълкуване на образни изследвания (образна диагностика)
85.12.12 
86.22.19 
Други услуги, предоставяни от лекари специалисти
85.12.12 
86.23.11 
Ортодонтски услуги
85.13.11 
86.23.19 
Други услуги, предоставяни от лекари по дентална медицина
85.13.12 
86.90.11 
Услуги, свързани с бременността
85.14.11 
86.90.12 
Услуги, свързани със сестрински грижи
85.14.12 
86.90.13 
Услуги по физиотерапия и ерготерапия
85.14.13 
86.90.14 
Услуги на спешния медицински транспорт
85.14.14 
86.90.15 
Услуги на медицински лаборатории
85.14.16 
86.90.16 
Услуги на банки за кръв, сперма и органи за трансплантация
85.14.17 
86.90.17 
Услуги по образни изследвания, без тълкуване на резултатите
85.14.18 
86.90.18 
Услуги, свързани с психическото здраве
85.14.13 
86.90.19 
Други услуги по хуманно здравеопазване, н.в.д.
85.14.13 
85.14.18 
Code: 85.14.18 
87.10.10 
Услуги на стационарни заведения със здравни грижи
85.14.15 
87.20.11 
Стационарна грижа за деца с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
85.11.16 
85.14.15 
Code: 85.14.15 
85.31.12 
Code: 85.31.12 
85.31.15 
Code: 85.31.15 
87.20.12 
Стационарна грижа за възрастни с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
85.11.16 
85.14.15 
Code: 85.14.15 
85.31.12 
Code: 85.31.12 
85.31.15 
Code: 85.31.15 
87.30.11 
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за възрастни хора
85.14.15 

Page 100/104  
Top