CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
10.32.12 
Портокалов сок
15.32.10 
10.32.13 
Сок от грейпфрут
15.32.10 
10.32.14 
Сок от ананас
15.32.10 
10.32.15 
Гроздов сок
15.32.10 
10.32.16 
Ябълков сок
15.32.10 
10.32.17 
Смеси от плодови и зеленчукови сокове
15.32.10 
10.32.19 
Други плодови и зеленчукови сокове
15.32.10 
10.32.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на плодови и зеленчукови сокове
15.32.99 
10.39.11 
Зеленчуци, замразени
15.33.11 
10.39.12 
Временно консервирани зеленчуци
15.33.12 
10.39.13 
Сушени зеленчуци
15.33.13 
10.39.14 
Нарязани и пакетирани плодове и зеленчуци
01.41.11 
15.33.14 
Code: 15.33.14 
51.31.12 
Code: 51.31.12 
10.39.15 
Фасул, приготвен по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на приготвените зеленчукови храни
15.33.14 
10.39.16 
Грах, приготвен по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на приготвените зеленчукови храни
15.33.14 
10.39.17 
Други зеленчуци (с изключение на картофи), приготвени по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на готовите зеленчукови храни
15.33.14 
10.39.18 
Зеленчуци (с изключение на картофи), плодове или годни за консумация други части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина
15.33.15 
10.39.21 
Плодове, неварени или варени, замразени
15.33.21 
10.39.22 
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
15.33.22 
10.39.23 
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, изпечени, осолени или приготвени по друг начин
15.33.23 
10.39.24 
Плодове и черупкови плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние
15.33.24 
15.33.25 
Code: 15.33.25 
10.39.25 
Други приготвени или консервирани плодове
01.13.21 
15.33.25 
Code: 15.33.25 
15.33.26 
Code: 15.33.26 
10.39.30 
Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти
15.33.30 
10.39.91 
Готвене и други услуги по преработване на плодове и зеленчуци
15.33.90 
10.39.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други преработени и консервирани плодове и зеленчуци
15.33.90 
10.41.11 
Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин
15.41.11 
10.41.12 
Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници
15.41.11 
10.41.19 
Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
15.41.11 
10.41.21 
Соево масло, сурово
15.41.12 
10.41.22 
Фъстъчено масло, сурово
15.41.12 
10.41.23 
Маслиново масло, сурово
01.13.24 
15.41.12 
Code: 15.41.12 
15.42.11 
Code: 15.42.11 
10.41.24 
Слънчогледово масло, сурово
15.41.12 
10.41.25 
Памучно масло, сурово
15.41.12 
10.41.26 
Рапично, репично и синапено масло, сурови
15.41.12 

Page 10/104  
Top